رفتن به محتوای اصلی
x

تحصیلات تکمیلی

شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده شامل افراد ذیل می باشد:

رييس دانشكده

معاون پژوهشي

معاون آموزشي

سرپرست تحصيلات تكميلي

نمايندگان سه گروه آموزشي شیلات، محیط زیست و مرتع و آبخیزداری

اميدوار فرهاديان

سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 438
  • +983133913564
ليلا يارمحمدی توسكی

کارمند اداری, کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
  • +983133911020

فرم های دوره کارشناسی ارشد

فرم های دوره دکتری

شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده شامل افراد ذیل می باشد:

رييس دانشكده

معاون پژوهشي

معاون آموزشي

سرپرست تحصيلات تكميلي

نمايندگان سه گروه آموزشي شیلات، محیط زیست و مرتع و آبخیزداری

برنامه زمانبندي دوره تحصيلی

تحت نظارت وف ایرانی