رفتن به محتوای اصلی
x

تحصیلات تکمیلی

شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده شامل افراد ذیل می باشد:

رييس دانشكده

معاون پژوهشي

معاون آموزشي

سرپرست تحصيلات تكميلي

نمايندگان سه گروه آموزشي شیلات، محیط زیست و مرتع و آبخیزداری

سید علیرضا موسوی

سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
  • 983133913574+
شماره اتاق : 425
ليلا يارمحمدي توسكي

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
  • 983133911020+

آیین نامه های دوره کارشناسی ارشد

فرم های دوره کارشناسی ارشد

فرم های دوره دکتری

شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده شامل افراد ذیل می باشد:

رييس دانشكده

معاون پژوهشي

معاون آموزشي

سرپرست تحصيلات تكميلي

نمايندگان سه گروه آموزشي شیلات، محیط زیست و مرتع و آبخیزداری

برنامه زمانبندي دوره تحصيلی

تحت نظارت وف ایرانی