رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم در مورد اخذ درس توسط دانشجویان دکتری

 

با توجه به ابهامات پيش آمده در خصوص محاسبه آموزش رايگان دانشجويان دكترا، موارد زير به تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه رسيد:

- دانشجويان دكترا بايد درس رساله را بلافاصله در ترم بعد از قبولي ارزيابي جامع آموزشي اخذ كرده و تا آخرين ترم تحصيلي، هر ترم آن را ثبت نام كنند.

- دانشجويان دكترا بايد از اين به بعد، همزمان با دروس ارزيابي جامع پژوهشي 1 و 2 درس رساله را هم اخذ نمايند.

- اگر دانشجوي دكترايي در ترمي فقط درس ارزيابي جامع آموزشي/ زبان داشت، ابتدا در آن ترم به صورت آزمون جامع/ زبان ثبت‌نام كند. پس از اعلام نمره، وضعيت ترم از سرترم "مشغول به تحصيل" به "ثبت آزمون جامع / ثبت زبان" تغيير كند. سپس نمره آزمون جامع آموزشي / زبان در آن ترم ثبت شود.

 نكته 1- اگر در يك ترم فقط هر دو درس زبان و آزمون جامع آموزشي ثبت نام شده بود و دانشجو موفق به كسب نمره قبولي در هر دو مورد شد، ترم به صورت "ثبت آزمون جامع" ثبت مي‌شود.

 نكته 2- اگر نمره زبان در ترم‌هاي بعد از قبولي آزمون جامع آموزشي حاصل شد، زبان به صورت يك درس در كنار رساله ثبت شود.

مقرر شد موارد ذكر شده براي دانشجويان دكترايي كه هنوز فارغ التحصيل نشده‌اند توسط اداره تحصيلات تكميلي اجرا و براي ترم‌هاي فقط شامل دروس ارزيابي جامع پ‍ژوهشي 1 و 2 نيز مشابه ارزيابي جامع آموزشي عمل شود.

تحت نظارت وف ایرانی