رفتن به محتوای اصلی
x

شیلات

 

شيلات

مدیر گروه: دکتر یزدان کیوانی
مرتبه علمی: دانشیار
تماس:۰۳۱۳۳۹۱۱۰۲۲

معرفی:
گروه شيلات از سال ۱۳۷۲ همزمان با تأسيس دانشكده منابع طبيعي شكل گرفته و با تلاشهاي فراوان در طي سالهاي گذشته توسعه چشمگيري در خصوص جذب تخصص هاي مورد نياز، توسعه فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاهي وتجهيزات داشته است.
تعداد فارغ التحصيلان اين گروه تا سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۵۰۰ نفر مي باشد كه بسياری از آنها در بخشهاي تخصصي شيلات كشور مشغول به فعاليت گرديده و يا با طي مدارج عالي تحصيل بعنوان اعضاء هيئت علمي جذب-مراكزعلمي وتحقيقاتي شده اند.
اين گروه در حال حاضر در مقطع كارشناسي هر سال حدود ۲۵-۲۰ دانشجو ، در مقطع كارشناسي ارشد در دو گرایش تکثیر وپرورش آبزيان وگرایش بوم شناسی جمعا"۱۵-۱۰ دانشجو و در مقطع دکتری گرایش تکثیر وپرورش آبزيان۶-۵ دانشجو مي پذيرد.
اهداف:
بطور كلي هدف از تأسيس رشته شيلات در كشور توجه به امكانات طبيعي اعم از آبهاي داخلي و ساحل درياها و امكان دسترسي به آبهاي آزاد جهان بوده است. لذا دانشگاههاي مجري اين رشته وظيفه تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد جهت برنامه ريزي به منظور صيد و بهره برداري پايدار و اصولي از منابع زيستي آبهاي طبيعي.حفظ گونه هاي با ارزش اقتصادي، حفظ و مديريت منابع ژنتيكي و تنوع گونه اي آبزيان، تكثير و پرورش آبزيان و مسائل مربوط به آن از جمله مديريت پرورش، بهداشت و بيماريها، تغذيه، اصلاح نژاد و ... را بعهده دارند.
لذا دانشجويان در طي دوران تحصيل ضمن كسب مهارت و تجربه علمي در خصوص موضوعات پايه و اساسي علوم زيستي از جمله، جانورشناسي، گياهشناسي، اكولوژي و ... با موضوعات تخصصي اين رشته از جمله اكولوژي دريايي، ليمنولوژي، هيدروبيولوژي، تكثير و پرورش انواع ماهيان، سخت پوستان و نرمتنان، تغذيه و مديريت غذادهي، بهداشت و بيماريها و .... آشنا خواهند شد و مهارتهاي لازم براي تأمين احتياجات بخشهاي اجرايي را كسب خواهند نمود.

طول دوره و شكل نظام آموزشي:
طول دوره و شكل نظام آموزشي دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد ودکتری رشته شيلات بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات آموزشي به ترتيب براي مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد ودکتری بطور متوسط ۴  ، ۲ و ۴ سال مي‌باشد كه به شكل نظام ترمي واحدي ارائه مي گردد. هر ترم حدود ۱۶ هفته آموزشي است و دروس هر ترم بر اساس برنامه ريزيهاي گروه آموزشي و موضوعات درسي بصورت دروس تئوري و عملي ارائه مي گردد. از ويژگيهاي اين رشته با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با موجودات زنده و وابستگي آنها به شرايط محيطي، توجه به دروس عملي مي باشد كه باعث گرديد تا تمام دروس تخصصي آن بصورت تئوري – عملي ارائه  مي گردد.
تعداد واحدهاي درسي:
تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي رشته شيلات 140 واحد به شرح زير است:
دروس عمومي        ۲۰ واحد
دروس علوم پايه      ۲۵ واحد
دروس اصلي         ۰۳  واحد
دروس تخصصي     ۵۲  واحد
دروس اختیاری       ۱۰  واحد

درس پروژه           ۳ واحد

و تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ۳۲ واحد به شرح ذيل مي باشد:
دروس تخصصی             ۲۶ واحد
پايان نامه                    ۶ واحد

تعداد واحدها با توجه به گرايشهاي انتخابي تغيير مي‌كند.

تعداد واحدهاي درسي دوره دکتری ۳۷  واحد به شرح ذيل مي باشد:
دروس تخصصی            ۱۸ واحد
رساله دکتری                ۱۹ واحد

توانايي فارغ التحصيلان:
افزايش اطلاعات، علائق و آگاهيهاي افراد نسبت به شيلات و مسائل آن   رشد و پرورش قدرت درك مفاهيم اساسي آبزيان و زيستگاههاي آبي توسعه شايستگي در كاربرد مناسب ترين روش براي حل مسائل و مشكلات شيلات كشوركسب مهارت در تهيه، اجرا و نظارت  بر طرحهاي پژوهشي و كاربردي مربوط به شيلات و آبزيان
كسب مهارتهاي علمي و تجربي در مديريت صحيح زيست بومهاي آبي كشور
فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در مؤسسات آموزشي و پژوهشي بعنوان كارشناس و در سازمان شيلات كشور و واحدهاي تابعه بعنوان مجري برنامه ها و پروژه هاي آبزي پروري خدمت كنند.

برنامه هاي آتي:
با توجه به نيازهاي بخشهاي اجرايي و تحقيقاتي كشور از يكسو و تعريف موضوعات و زمينه هاي جديد علمي، اجرايي در خصوص اكوسيستم هاي آبي و آبزيان، اين گروه در نظر دارد با برنامه ريزي دقيق و اصولي در سالهاي آتي در مقاطع تحصيلات تكميلي (دكتري) در گرايش بوم شناسي آبزيان اقدام به جذب دانشجو نمايد. اميد است با تلاش مسئولين و فراهم شدن امكانات و تجهيزات مورد نياز هرچه زودتر به اين مهم نائل گرديم.

 

عیسی ابراهیمی
زمان ریاست 1398-1395
شيلات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
شماره اتاق : 443
  • +983133913565
اميد بیرقدار كشكولی
رابط دفتر روابط بین الملل
همکاری های بین المللی, شيلات
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 407
  • +983133911015
فاطمه پيكان حيرتی

شيلات
هیات علمی, استادیار
شماره اتاق : 467
  • +983133911012
اميرحسين جلالی

شيلات
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 456
  • +983133911056
سالار درافشان

شيلات
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 426
  • +983133913580
اميدوار فرهاديان

شيلات
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 438
  • +983133913564
يزدان كيوانی

شيلات
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 432
  • + 983133911022
سعيد اسداله
کارشناس آزمایشگاه های بهداشت، بيماريها، فيزيولوژي آبزيان
گروه ها, شيلات
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
  • +983133913575
نرگس رجايی
آزمایشگاه هاي ماهي شناسي، جانورشناسي و ليمنولوژي
شيلات
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
  • +983133911014
ابراهيم متقی
آزمایشگاه جيره نويسي و تغذيه آبزيان
شيلات
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
  • +983139311028

ژنتیک و بیوتکنولوژی

در این آزمایشگاه عملیات دروس ژنتیک عمومی مقطع کارشناسی، ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی مقطع کارشناسی ارش

هیدروبیولوژی

دانشجویان شیلات در در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا که بخش عملی پروژه آنها در زمینه فعالیتهای ذیل است در ای

لیمنولوژی

دراین آزمایشگاه درس لیمنولوژی برگزار میشود و دانشجویان شیلات در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا که پروژه آنها

ماهي شناسي و جانورشناسي

در این آزمایشگاه عملیات دروس در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برای دروس جانورشناسی، ماهی شناسی سیستماتیک، ف

فیزیولوژی،بهداشت وبیماریها

در این آزمایشگاه عملیات دروس در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برای دروس فیزیولوژی تولید مثل ماهی، فیزیولوژی

تحت نظارت وف ایرانی