رفتن به محتوای اصلی
x

ژنتیک و بیوتکنولوژی

Level begin

در این آزمایشگاه عملیات دروس ژنتیک عمومی مقطع کارشناسی، ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی مقطع کارشناسی ارشد و ژنتیک و اصلاح نژاد پیشرفته آبزیان مقطع دکتری برگزار می­گردد. همچنین به فراخور موضوعات پژوهشی پایان­ نامه­ های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، پایان­ نامه­ هایی که در زمینه ژنتیک و بیوتکنولوژی است در این آزمایشگاه انجام می­گردد.

دستگاه­های موجود در آزمایشگاه:

- دستگاه  PCRبرند Sensquest

- دستگاه سانتریفیوژ برند Edition

- دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار برند eppendorf

- دستگاه شیکر برند eppendorf

- دستگاه الکتروفورز افقی برند پایا پژوهش پارس

- دستگاه الکتروفورز عمودی  برند ATTA

- دستگاه بایوفوتومتر برند eppendorf

- دستگاه هیتر همزن مغناطیسی برند Yellow line

- دستگاه ترانس لومیناتور

- ست سمپلر (میکروپیپت)

 

فعالیت­های آزمایشگاه

مجموعه فعالیت های آزمایشگاه در بحث ژنتیک و بیوتکنولوژی است که شامل :

- استخراج DNAو RNA

- بررسی کیفیت و کمیت DNA و  RNA با استفاده از الکتروفورز افقی و دستگاه بایوفوتومتر

- واکنش زنجیره­ای پلیمراز

- بررسی کیفی نتایج حاصل از واکنش زنجیره­ای پلیمراز  با استفاده از دستگاه الکتروفورز عمودی

تصویر 1تصویر 2تصویر 3تصویر 4

 

تحت نظارت وف ایرانی