رفتن به محتوای اصلی
x

فرهنگی دانشجویی

به منظور تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه، ارتقاء سطح آموزشي دانشجويان از طريق آموزش‌هاي فراتر از سرفصل‌هاي موجود، حمايت و تقويت تحقيق و پژوهش‌هاي دانشجويي، ايجاد محيط با نشاط علمي و افزايش جذابيت براي حضور دانشجويان در فعاليت‌هاي فوق برنامه علمي، ترويج فرهنگ كار علمي گروهي و فرهنگ‌سازي براي حركت دانشجويان در راستاي توسعه علمي كشور، اداره فعاليت‌هاي علمي دانشگاه طبق معاونت فرهنگی- دانشجویی تشكيل و به فعاليت مي‌پردازد.

مهمترین اهداف و وظایف معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشکده عبارتند از:

 • بررسي نهايي طرح‌ اوليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي انجمن علمي دانشكده و ارسال آن به اداره فعاليت‌هاي علمي. در اين بررسي بايستي كليات طرح مورد توجه قرار گيرد.
 • نظارت بر عملكرد انجمن‌هاي علمي دانشكده توسط گزارش‌هاي فصلي ارائه شده توسط كميته انجمن علمي دانشكده و ارسال اين گزارش به اداره فعاليت‌هاي علمي.
 • پيشنهاد اعضاي كميته فعاليت‌هاي علمي دانشكده به مدير اداره فعاليت‌هاي علمي دانشگاه براي انتصاب.
 • نظارت بر كميته انجمن‌ علمي دانشكده توسط صورت جلسه‌هاي تنظيم شده در اين كميته.
 • فراهم كردن و تسهيل استفاده دانشجويان از امكانات دانشكده، براي اجراي يك طرح مصوب.
 • پرداخت كار دانشجويي به اعضاي دانشجويي كميته انجمن‌ علمي دانشكده.
 • معرفي استاد مشاور فعال انجمن‌ علمي دانشكده براي كسب امتياز فرهنگي (تشخيص فعال بودن استاد مشاور با توجه به صورت جلسه‌هاي تنظيم شده در كميته انجمن‌هاي علمي دانشكده است).
 • صدور مجوز براي انجام طرح‌هاي درون دانشكده و درخواست مجوز از مدير اداره فعاليت‌هاي علمي براي برنامه‌هايي كه مخاطب آن‌ها فراتر از دانشكده است (در صورت صدور مجوز براي طرح‌هاي داخل دانشكده، اطلاع رساني به سرپرست اداره فعاليت‌هاي علمي لازم است).

 

حسين بشری
مشاور اتحاديه انجمن های علمي دانشجويی منابع طبيعی كشور
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 424
 • +983133913576

فرم ها و آیین نامه های فرهنگی دانشجویی

 

انجمن علمی دانشكده منابع طبيعي

انجمن های علمی-دانشجویی نهادهایی هستند که براساس مشارکت و توافق داوطلبانه گروهی از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های جمعی در یک رشته شکل می گیرند.

کارکردهای اصلی انجمن های علمی دانشجویی:

 • تجلی استعدادها
 • بهره گیری از توان علمی
 • تحکیم همبستگی
 • ارتقای اعتماد به نفس
 • خلاقیت و شکوفایی
 • ایجاد وحدت فکری
 • بالندگی علمی-پژوهشی دانشجویان
 • تقویت پیوندها
 • بهینه سازی پتانسیل های بالقوه

اهداف انجمن های علمی از دو منظر مورد تقسیم بندی قرار می گیرد:

3

نحوه انتخاب اعضا:

اعضای انجمن های علمی هر سال از بین دانشجویان هر دانشکده و از طریق انتخابات دانشکده ای انتخاب می شوند و تعداد اعضا بستگی به جمعیت دانشكده می تواند شامل 7 عضو اصلی و 2 عضو علي البدل و یا 7 عضو اصلی و 2 عضو علي البدل باشد که پس از مشخص شدن اعضا از این بین یک نفر دبیر انجمن، یک نفر نایب دبیر و ما بقی اعضا نیز هر یک مسئولیتی همچون مسئول آموزش، مسئول پژوهش و....را بر عهده مي گيرند.

پس از این مرحله در سطح دانشگاه از بین دبیران انجمن های علمی تمام دانشکده ها یک نفر به عنوان دبیر کل انجمن های علمی جهت پیگیری و هماهنگی ها در سطح بالاتر انتخابات خواهد شد.

انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی انجمنی مشترک برای هر سه رشته دانشکده یعنی مهندسی طبیعت، مهندسی محیط زیست و مهندسی شیلات می باشد.

اعضای فعلی انجمن علمی:

-دبیر: سحر قلی زاده طهرانی

-نایب دبیر: علیرضا محمدی

-مسئول آموزش: سیده عارفه موسویان

-مسئول مستند سازی: زهرا قاسمی

-دبیر کل انجمن های علمی دانشگاه: سحر قلی زاده طهرانی

 

 

12

 

تحت نظارت وف ایرانی