رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

محسن سليماني

معاون پژوهشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • 983133913563+
شماره اتاق : 430
سید علیرضا موسوی

سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
 • 983133913574+
شماره اتاق : 425
سالار درافشان

معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • 983133913555+
شماره اتاق : 426
نوراله میرغفاری

رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • 9803133913563
شماره اتاق : 411
حسين بشري

سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, دانشیار
 • 983133913576+
شماره اتاق : 424
مصطفی ترکش اصفهانی

هیات علمی, دانشیار
 • 983133911025+
شماره اتاق : 459
سعید سلطانی کوپایی
زمان ریاست 1399-1398
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 983133912841+
شماره اتاق : 445
عیسی ابراهیمی
زمان ریاست 1398-1395
هیات علمی, رؤسای پیشین, دانشیار
 • 983133913565+
شماره اتاق : 443
محسن احمدی

هیات علمی, استادیار
 • 983133911034+
شماره اتاق : 429
حسين بشري

سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, دانشیار
 • 983133913576+
شماره اتاق : 424
اميد بیرقدار كشكولي
رابط دفتر روابط بین الملل
هیات علمی, استادیار
 • 983133911015+
شماره اتاق : 407
سعيد پورمنافي

مدیر گروه, هیات علمی
 • 983133911052+
شماره اتاق : 433
فاطمه پيكان حيرتي

هیات علمی, استادیار
 • 983133911012+
شماره اتاق : 467
رضا جعفري

مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 983133911023+
شماره اتاق : 431
اميرحسين جلالي

هیات علمی, دانشیار
 • 983133911056+
شماره اتاق : 456
سالار درافشان

معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • 983133913555+
شماره اتاق : 426
عليرضا سفیانیان
زمان ریاست 1395-1392
هیات علمی, رؤسای پیشین
 • 983133911011+
شماره اتاق : 444
محسن سليماني

معاون پژوهشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • 983133913563+
شماره اتاق : 430
سيما فاخران اصفهاني

هیات علمی, دانشیار
 • 983133913595+
شماره اتاق : 439
اميدوار فرهاديان

هیات علمی, دانشیار
 • 983133913564+
شماره اتاق : 438
حمیدرضا کریم زاده

هیات علمی, دانشیار
 • 983133913558+
شماره اتاق : 441
يزدان كيواني

مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 983133911017+
شماره اتاق : 432
پوران گلکار

هیات علمی, استادیار
 • 983133911035+
شماره اتاق : 453
علي لطفي

هیات علمی, استادیار
 • 983133911053+
شماره اتاق : 406
سيدحميد متين خواه

هیات علمی, دانشیار
 • 983133913586+
شماره اتاق : 442
رضا مدرس

هیات علمی, استادیار
 • 983133913582+
شماره اتاق : 469
حسين مرادي

هیات علمی, استادیار
 • 983133911013+
شماره اتاق : 468
منصوره ملكيان

هیات علمی, دانشیار
 • 983133911024+
شماره اتاق : 436
سید علیرضا موسوی

سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
 • 983133913574+
شماره اتاق : 425
نوراله میرغفاری

رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • 9803133913563
شماره اتاق : 411
محمد نعمتی ورنوسفادرانی
مسئول فناوري اطلاعات
هیات علمی, استادیار
 • 983133911048+
شماره اتاق : 405
محمودرضا همامي

هیات علمی, دانشیار
 • 983133911031+
شماره اتاق : 462
سعيد اسداله
کارشناس آزمایشگاه های بهداشت، بيماريها، فيزيولوژي آبزيان
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983133913575+
مهناز بيات
آزمایشگاه علوم گياهي و مسئول هرباريوم
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983139313561+
مريم تيموري

کارمند, مسئول دفتر
 • 983133912841+
اردشير خسروي دهكردي
آزمايشگاه حيات وحش
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983133911021+
راحله دانشمند پارسا

کارمند, کارشناس پژوهشی
 • 983133911016+
نرگس رجايي
آزمایشگاه هاي ماهي شناسي، جانورشناسي و ليمنولوژي
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983133911014+
محمدرضا رجبي
آزمایشگاه كارتوگرافی و كارشناس مرتعداري
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983133913578+
زهرا کورش وحید

کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 983133913556+
زهره كرماني
کارشناس آزمایشگاه ارزيابي و آمايش سرزمين
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983133911018+
مهرداد ماهشانيان
آزمایشگاه هاي RS&GIS، هيدرولوژي و حفاظت خاك
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983133911049+
ابراهيم متقي
آزمایشگاه جيره نويسي و تغذيه آبزيان
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983139311028+
شهره محمدی
آزمایشگاه مركزي و آلودگي محيط زيست- تحصيلات تكميلي (برنامه ريزي)
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983133913571+
كوشيار مختاري
آزمایشگاه آب و خاك
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983139311027+
عبدالله نوروزي
آزمایشگاه هاي مرتعداري و گياه شناسي
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 983133911026+
مرضيه نوري

کارمند, کارشناس آموزشی
 • 983133913559+
ليلا يارمحمدي توسكي

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 983133911020+
سيدجمال الدين خواجه الدين
زمان ریاست 1386-1380
رؤسای پیشین, بازنشسته, استاد
 • 983133911039+
مهدي بصيري

بازنشسته, دانشیار
فرزاد روحاني

بازنشسته, مربی
محمدرضا وهابی
زمان ریاست 1377-1372
رؤسای پیشین, بازنشسته, دانشیار
 • 983133913563+
نصراله محبوبي صوفياني
زمان ریاست 1392-1386
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 983133913587+
نصراله محبوبي صوفياني
زمان ریاست 1392-1386
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 983133913587+
عليرضا سفیانیان
زمان ریاست 1395-1392
هیات علمی, رؤسای پیشین
 • 983133911011+
شماره اتاق : 444
عیسی ابراهیمی
زمان ریاست 1398-1395
هیات علمی, رؤسای پیشین, دانشیار
 • 983133913565+
شماره اتاق : 443
سعید سلطانی کوپایی
زمان ریاست 1399-1398
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 983133912841+
شماره اتاق : 445
محمدرضا وهابی
زمان ریاست 1377-1372
رؤسای پیشین, بازنشسته, دانشیار
 • 983133913563+
احمد جلالیان
زمان ریاست 1380-1377
رؤسای پیشین, استاد
سيدجمال الدين خواجه الدين
زمان ریاست 1386-1380
رؤسای پیشین, بازنشسته, استاد
 • 983133911039+
فخري جاني قرباني پوده

کارمند
عبدالرسول كمالي

کارمند
محمد اصغري

امور عمومی
شماره اتاق : 404
كريم شفيعي

امور عمومی
شماره اتاق : 404
قدیرعلی عابدی

امور عمومی
شماره اتاق : 404
محمد قرباني

امور عمومی
شماره اتاق : 404
ژوزف سن
متخصص اكولوژي جوامع، روابط متقابل گياهان و جانوران

تحت نظارت وف ایرانی