رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

مهمترین فعالیت معاونت آموزشی، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پذیرفته شده، از پذیرش تا زمان فارغ‌التحصیلی است.

به طور خلاصه این اقدامات را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

  • انجام امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.
  • انجام و پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.
  • هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.
  • بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.
  • تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.
  • رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.
  • بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.
  • انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید محترم.
رضا جعفری

معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
شماره اتاق : 431
  • +983133913555
مرضيه نوری

کارمند اداری, کارمند, کارشناس آموزشی
  • +983133913559

شورای آموزشی دانشکده منابع طبيعي متشکل از معاون آموزش و نمایندگان محترم سه گروه آموزشی (محيط زيست، مرتع و آبخيزداري و شيلات) است که حسب موارد ارجاع شده به شورا تشکیل جلسه می دهد و پس از مشورت و تطبیق درخواست ها با مجموعه قوانین آموزشی دانشکده و دانشگاه، تصمیم گیری می کند. بیشترین فعالیت شورا در زمینه تطبیق واحدهای درسی و تغییر چارت کلی و تعداد واحدهای مرتبط با گرایش های مختلف تحصیلی است. 

تحت نظارت وف ایرانی