رفتن به محتوای اصلی
x

محیط زیست

محيط زيست

مدیر گروه: دکتر علی لطفی
مرتبه علمی: استادیار
تماس:۰۳۱۳۳۹۱۳۵۶۶

معرفی:
گروه محيط زيست از سال ۱۳۷۳ پس از يک سال از تأسيس دانشكده منابع طبيعي فعاليت خود را آغاز نمود. در طي سال‌هاي گذشته گروه محيط زيست توسعه چشمگيري در خصوص نيروي متخصص، فضاهاي آزمايشگاهي و تجهيزات مورد نيازداشته است.
تعداد فارغ التحصيلان اين گروه تا سال ۱۳۹۷ بيش از ۵۴۲ نفر در مقطع کارشناسی و ۱۱۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد گرایش محیط زیست و ۵۹ نفر در مقطع کارشناسی ارشد گرایش آلودگی های محیط زیست، ۲۰ نفر در گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین و ۲۰ نفر در گرایش زیستگاه ها و نتوع زیستی و  در مقطع دکتری، در گرایش های آمایش محیط زیست، آلودگی و تنوع زیستی تاکنون تعداد 14 دانشجو مشغول به تحصیل می باشند. از میان فارغ التحصیلان این رشته  تعدادي  در سازمان محيط زيست كشور و تعداد ديگري در بخش‌هاي خصوصي در حال فعاليت هستند وتعدادي هم با ورود به دوره‌هاي دکتري بعنوان عضو هيئت علمي‌جذب دانشگاه‌ها ومراكز علمي‌و تحقيقاتي کشور شده‌اند.
اين گروه در حال حاضر در مقطع كارشناسي هر سال حدود ۳۰-۲۵ دانشجو و در مقطع كارشناسي ارشد ۱۹-۲۰ و در مقطع دکتری ۹-۱۰ دانشجو مي‌پذيرد.
اهداف:
بطور كلي هدف از تأسيس رشته محيط زيست در كشور توجه به مواهب  طبيعي اعم از آبهاي داخلي و مرزي (درياها)، جنگل، مرتع، تالاب، خاک، فضاهاي مسکوني ( روستا‌ها و شهرها)، فضاهاي صنعتي وآلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي انسان، پيشگيري از آلودگي‌ها سامان دهي صنايع وکنترل آلودگي‌هاي ناشي از آنها، حفظ تنوع زيستي و حيات وحش، مديريت واستحصال از جمعيت‌هاي حيات وحش بوده است.  لذا دانشگاه‌هاي مجري اين رشته وظيفه تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد جهت برنامه ريزي به منظور حفظ ونگهداري ارکان محيط زيست براي رفاه وآسايش نسل امروزوامانت دار نسل‌هاي آتي براساس اصول اکولوژيکي را بعهده دارند.
حفظ گونه‌هاي با ارزش اقتصادي، حفظ و مديريت منابع ژنتيكي و تنوع گونه‌ها، وتنوع زيستي و مسائل مربوط به آن از جمله مديريت و حفاظت از وظايف محيط زيست طبيعي  است. در بخش محيط زيست انساني، کنترل وپيشگيري از آلودگي‌ها، مديريت پسماندمورد توجه است. بخش ارزيابي محيط زيست مکان يابي ومديريت سرزمين ، سامان دهي فعاليت‌هاي انسان مورد توجه است.
لذا دانشجويان در طي دوران تحصيل ضمن كسب مهارت و تجربه علمي‌در خصوص موضوعات پايه و اساسي دانش محيط زيست وعلوم مرتبط  شامل، اكولوژي، شيمي‌فيزيک، رياضي، آمار، جانورشناسي، گياهشناسي، و . . .  با موضوعات تخصصي اين رشته از جمله اكولوژي حيات وحش، ارزيابي، آلودگي، زيست شناسي مهره داران، سنجش از دور، سامانه‌هاي جغرافيايي، . . .  آشنا خواهند شد و مهارت‌هاي لازم براي تأمين احتياجات بخش‌هاي اجرايي را كسب خواهند نمود.
طول دوره و شكل نظام آموزشي:
طول دوره و شكل نظام آموزشي دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته محيط زيست بر اساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات آموزشي به ترتيب براي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد بطور متوسط ۴  و ۵/۲سال مي‌باشد كه به شكل نظام ترمي- واحدي ارائه مي‌گردد.  هر ترم حدود ۱۶ هفته آموزشي است و دروس هر ترم بر اساس برنامه ريزي‌هاي گروه آموزشي و موضوعات درسي بصورت دروس تئوري و عملي ارائه مي‌گردد.  از ويژگي‌هاي اين رشته با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با موجودات زنده و وابستگي آنها به شرايط محيطي، تاکيد بر دروس عملي مي‌باشد كه هدفي است تا  دروس تخصصي بصورت تئوري– عملي ارائه  گردد.
تعداد واحدهاي درسي:
تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي رشته علوم و مهندسی محيط زيست ۱۴۰ واحد به شرح زير است:
دروس عمومي                            ۲۰ واحد
دروس علوم پايه                          ۲۲ واحد
دروس اصلي                              ۳۳ واحد
دروس تخصصي                         ۵۲ واحد
دروس اختیاری                           ۱۰ واحد

درس پروژه                                 ۳ واحد
و تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد محيط زيست ۳۲ واحد به شرح ذيل مي‌باشد. 
دروس الزامي‌                            ۲۴ واحد
پايان نامه                                   ۶ واحد
سمينار                                      ۱ واحد
تعداد واحدها با توجه به گرايش‌هاي انتخابي تغيير مي‌كند.
توانايي فارغ التحصيلان:

   - افزايش اطلاعات، علائق و آگاهي‌هاي افراد نسبت به محيط زيست و مسائل آن
   - رشد و پرورش قدرت درك مفاهيم اساسي محيط زيست وتنوع زيستي
   - توسعه شايستگي در كاربرد مناسب ترين روش براي حل مسائل و مشكلات محيط زيست كشور
   - كسب مهارت در تهيه، اجرا و نظارت  بر طرح‌هاي پژوهشي و كاربردي مربوط به محيط زيست
   - كسب مهارت‌هاي علمي‌و تجربي در مديريت صحيح زيست بوم‌هاي آبي كشور

فارغ التحصيلان اين رشته مي‌توانند در مؤسسات آموزشي و پژوهشي بعنوان كارشناس و در سازمان شيلات كشور و واحدهاي تابعه بعنوان مجري برنامه‌ها و پروژه‌هاي آبزي پروري خدمت كنند.
برنامه‌هاي آتي:
با توجه به نيازهاي بخش‌هاي اجرايي و تحقيقاتي كشور از يك سو و تعريف موضوعات و زمينه‌هاي جديد علمي، اجرايي در خصوص اكوسيستم‌هاي آبي و آبزيان، اين گروه در نظر دارد با برنامه ريزي دقيق و اصولي در سال‌هاي آتي در مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) در گرايش شيمي‌محيط زيست، ارزيابي محيط زيست و آلودگي هوا اقدام به جذب دانشجو نمايد. اميد است با تلاش مسئولين و فراهم شدن امكانات و تجهيزات مورد نياز هرچه زودتر به اين مهم نائل گرديم.

 

محسن احمدی

دانشکده منابع طبیعی, محيط زيست
هیات علمی, استادیار
شماره اتاق : 429
 • +983133911034
سعيد پورمنافی

محيط زيست
معاون پژوهشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 430
 • +983133913563
عليرضا سفیانیان
زمان ریاست 1395-1392
محيط زيست
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
شماره اتاق : 444
 • +983133911011
محسن سليمانی

محيط زيست
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 457
 • +983133911043
سيما فاخران اصفهانی

محيط زيست
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 439
 • +983133913595
علی لطفی

محيط زيست
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
شماره اتاق : 406
 • +983133913566
حسين مرادی

محيط زيست
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 468
 • +983133911013
منصوره ملكيان

محيط زيست
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 436
 • +983133911024
نوراله میرغفاری

محيط زيست
رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
شماره اتاق : 411
 • +983133912841
محمد نعمتی ورنوسفادرانی
مسئول فناوري اطلاعات
محيط زيست
هیات علمی, استادیار
شماره اتاق : 405
 • +983133911048
محمودرضا همامی

محيط زيست
هیات علمی, استاد
شماره اتاق : 462
 • +983133911031
اردشير خسروی دهكردی
آزمايشگاه حيات وحش
محيط زيست
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • +983133911021
زهره كرمانی
کارشناس آزمایشگاه ارزيابي و آمايش سرزمين
محيط زيست
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • +983133911018
شهره محمدی
آزمایشگاه مركزي و آلودگي محيط زيست- تحصيلات تكميلي (برنامه ريزي)
محيط زيست
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • +983133913571

حیات وحش

آزمایشگاه اكولوژي حيات وحش دانشكده منابع طبيعي، داراي امکانات تحقیقاتی برای تحقیق در زمینه حیوانات وحشی است.

مرکزی

امروزه موفقیت و اثر بخشی هرگونه برنامه مدیریتی در حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی در گروی پایش بهی

آلودگي محيط زيست

در آزمایشگاه آلودگی محیط زیست عملیات دروس در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برای دروس آلودگی آب و

ارزيابي و آمايش سرزمين

در این آزمایشگاه انواع آنالیز های مکانی در ارتباط با ارزیابی و آمایش سرزمین صورت می گیرد.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

امروزه موفقیت و اثر بخشی هرگونه برنامه مدیریتی در حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی در گروی پایش بهینه و مناسب

تحت نظارت وف ایرانی