رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش و فناوری

پژوهش و فناوری

اهم فعالیت‌ها و وظایف معاونت پژوهشی دانشکده به شرح زیر می‌باشند:

• نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات و ارزیابی عملکرد پژوهشی هر واحد.
• دبیر شورای پژوهش و فناوری دانشکده و تشکیل به موقع آنها برای اظهار نظر در مورد بندهای ۳، ۹ تا ۱۱ براساس ضوابط مربوطه در دانشکده هایی که این شورا وجود دارد.
• بررسی، ارزیابی و امتیازدهی درخواست‌های متقاضیان پژوهانه واحد مربوطه و نظارت بر درج امتیازات در نرم افزار جامع گلستان.
• بکارگیری نظام مناسب برای حفظ و نگهداری دستگاههای خریداری شده از بودجه تجهیزاتی هر واحد پس از تصویب شورای واحد به گونه‌ای که از دستگاهها استفاده مطلوب به عمل آید، همواره آماده بکار باشد، در حد مناسبی قطعات یدکی و لوازم مصرفی داشته باشد و امکان استفاده از دستگاهها برای کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه میسر باشد.
• مدیریت مستندسازی فعالیت‌های پژوهش و فناوری واحدها به منظور ارائه آن‌ها در مراسم‌هایی از قبیل هفته پژوهش و برنامه‌های دیگر که در زمان‌های مختلف برگزار می شود.
• پیگیری طرح‌های پژوهشی واحد مربوطه که بالقوه می‌تواند به دانش فنی و یا فناوری منتهی شود.
• همکاری با مدیریت کتابخانه مرکزی به منظور خرید بهینه کتب، مجلات و داده پایه‌های مناسب و نظارت بر کتابخانه‌های اقماری هر واحد.
• همکاری با مدیریت مرکز اطلاع رسانی به منظور بهره برداری بهینه از شبکه دانشکده و موارد مربوط به مرکز.
• بررسی و تأیید شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای داخل و خارج کشور از نظر اداری و علمی در شروع و پایان مأموریت طبق ضوابط مربوطه و ارسال آن‌ها به معاونت پژوهش و فناوری با هماهنگی رئیس دانشکده.
• بررسی، تنظیم و تأیید اداری و علمی موارد مربوط به پرونده های فرصت مطالعاتی در چارچوب آئین نامه وزارت و براساس مدارک مستند شروع و پایان مأموریت و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در موعد مقرر.
• بررسی، ارزیابی و ارسال پرونده‌های تأیید شده پژوهشگران نمونه، جوان و غیره به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با هماهنگی رئیس دانشکده.
• رابط کلیه اعضاء هیأت علمی واحد و حوزه معاونت پژوهش و فناوری.
• تلاش و همکاری در جهت تجهیز ساختارهای پژوهشی واحد مربوطه از نظر فضا، امکانات، تجهیزات و تسهیل امور مورد نیاز.
• مسئول برقراری ارتباط با صنایع، مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرائی.
• همکاری در ارائه تحلیل در ارتباط با وضعیت پژوهش و فناوری در واحدها و در دانشگاه و ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهش و فناوری از جمله:

 •  اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه.
 • بهبود شرایط و رفع موانع پژوهش و فناوری در دانشگاه.
 • هماهنگ کردن آموزش و پژوهش در دانشگاه.
 •  مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج دانشگاه.
 •  نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای بر آوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی.
 •  تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج پژوهش‌ها برای خلق فناوری در کشور.

• شرکت در جلسات شوراهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

شورای پژوهش و فناوری دانشکده

اعضای شورا:

 • رئیس دانشکده
 • معاون پژوهش و فناوری دانشکده (دبیر شورا)
 • نمایندگان منتخب گروه‌های آموزشی

وظایف شورا:

مهمترین وظایف شورای پژوهش و فناوری دانشکده عبارتند از:

 • بررسی و برنامه‌ریزی در مورد توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشکده در چارچوب اهداف، سیاست‌ها و آئین‌نامه های دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری
 • تلاش و اقدام برای نگهداری، تامین و توسعه امکانات، تجهیزات و ساختارهای پژوهشی مورد نیاز دانشکده
 • تدوین دستورالعمل نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی به داخل و خارج از دانشگاه
 • بررسی پرونده‌های متقاضیان فرصت مطالعاتی در شروع و پایان ماموریت در چارچوب آئین نامه‌های وزارت عتف و دانشگاه
 • بررسی درخواست شرکت در همایش‌های خارج از کشور در چارچوب آئین‌نامه‌های وزارت عتف و دانشگاه
 • بررسی پرونده‌های انتخاب پژوهشگران نمونه، جوان و غیره در چارچوب آئین‌نامه‌های وزارت عتف و دانشگاه
 • بررسی درخواست اعضای هیئت علمی برای ترجمه، تالیف و چاپ کتاب‌های دانشگاهی

 

پست الکترونیک: research.na@of.iut.ac.ir

سعيد پورمنافی

معاون پژوهشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : 430
 • +983133913563
راحله دانشمند پارسا

کارمند اداری, کارمند, کارشناس پژوهشی
 • +983133911016
زهرا کورش وحید

کارمند اداری, کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • +983133913556

1

رديف

نام طرح

مجری

وضعیت طرح

شروع

خاتمه

کارفرمای طرح

1

شناسايي و معرفي گونه هاي گياهي مناسب فضاي سبز شهر اصفهان

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1382

1385

سازمان پاركها و فضاي سبز اصفهان

2

بررسي امكان استفاده از داده هاي ماهواره NOAA براي كنترل فصل چرا "طرح سميرم"

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1381

1384

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي

3

تعيين رويشگاه گونه هاي چوبي صنعتي و نيمه صنعتي مناطق خشك و نيمه خشك مديترانه اي در استان چهار محال و بختياري با استفاده از GIS و RS(توتك)

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1381

1384

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

4

تعيين سطح زير كشت پنبه در شهرستان ساوه با استفاده از داده هاي ماهواره IRS و SPOT "طرح پنبه"

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1383

1384

اداره كل پنبه دانه هاي روغني ايران وزارت جهاد كشاورزي

5

تعيين وضعيت موجود راههاي استان با استفاده از داده هاي IRS "ادارة راه"

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1383

1387

ادارة كل راه و ترابري استان اصفهان

6

بررسي وضعيت گونه‌هاي نادر در حال انقراض جانوري وگياهي استان اصفهان

دكتر مهدی بصیری

خاتمه یافته

1373

1375

محيط زيست استان اصفهان

7

مطالعه ليمنولوژيك و حفظ تعادل اكولوژيك آبهاي داخلي "تالاب گاوخوني"

دكتر نصراله محبوبي صوفياني

خاتمه یافته

1374

1378

محيط زيست استان اصفهان

8

بررسي آلودگي به نيترات آبهاي زيرزميني در اصفهان

دكتر مجيد افيوني

خاتمه یافته

1377

1379

شوراي پژوهشي علمي كشور

9

كاربرد پوسته برنج براي حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي (استاني)

دكتر نوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1379

1380

سازمان برنامه و بودجه

10

مشكلات مديريت،‌ حفاظت، تفرج و گردشگري در مناطق حفاظت شده استان اصفهان

جمشيد رحماني

خاتمه یافته

1378

1379

سازمان مديريت و برنامه ريزي

 

 

11

ارزيابي مناطق كوهستاني قمصر كاشان جهت احداث منطقه شكار ممنوع

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1379

1381

محيط زيست استان اصفهان

12

طرح جامع پناهگاه حيات وحش موته

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1379

1381

محيط زيست استان اصفهان

13

طرح جامع مديريت پارك ملي كلاه قاضي

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1379

1381

محيط زيست استان اصفهان

14

ارزيابي منطقه سياه كوه عباس آباد به عنوان منطقه شكار ممنوع (102)

مهندس جمشيد رحماني

خاتمه یافته

1379

1380

محيط زيست استان اصفهان

15

تحليل نياز سنجي سيستم اطلاعات جغرافيايي استان اصفهان GIS

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1381

1381

سازمان مديريت و برنامه ريزي

16

اجراي پروژه GIS برق باختر جهت برداشت اطلاعات جغرافيايي خطوط و پستهاي شركت در استان مركزي "برق باختر فاز1"

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1383

1384

شركت برق منطقه اي باختر

17

اجراي پروژه GIS برق باختر جهت برداشت اطلاعات جغرافيايي خطوط و پستهاي استان لرستان وهمدان "برق باختر فاز2"

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1384

1387

شركت برق منطقه اي باختر

18

بررسي استفاده از پسابهاي نمكي در آبياري فضاي سبز

دكترنوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1381

1383

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

19

بررسي كاربرد كوره سرباره بلند به عنوان ماده جاذب در تصفية آب و فاضلاب

دكتر نوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1383

1385

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

20

مديريت پسماندها و آلودگي هاي زيست محيطي در ايستگاهها و شبكه توزيع گاز شهر اصفهان

دكتر نوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1383

1385

شركت ملي گاز ايران

21

بررسي آلودگي آب و خاك و گياهان فلزات سنگين ناشي از فرايندهاي استخراج فرآوري معدن سرب و روي آهنگران در استان همدان

همكار

دكتر نوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1382

1383

دانشگاه بوعلي سينا

 

22

تهيه نقشه مناطق جنگلي زاگرس در مقياس 25000/1 با استفاده از عكسهاي هوايي مقياس 4000/1

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1383

1385

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

23

توسعه پايگاه داده براي مناطق عباس آباد تنگلها و كركس

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1384

1387

محيط زيست استان اصفهان

24

ارزيابي تغييرات ساختاري پناهگاه حيات وحش موته (طي 4 دهه گذشته)

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1385

1387

محيط زيست استان اصفهان

25

استفاده از RS جهت توليد تعدادي از لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز فضاي سبز شهر اصفهان

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1384

1386

سازمان پاركها وفضاي سبز شهر اصفهان

26

بررسي وضعيت زيستي و حفاظتي دو پاي ايراني Allactega firouzi

دكتر محمود رضا همامي

خاتمه یافته

1387

1395

محيط زيست استان اصفهان

27

برآورد رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از داده هاي ماهواره اي در حوضه آبخيز سد زاينده رود

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1384

1385

شركت سهامي منابع آب ايران

28

تعيين حق آبه تالاب گاو خوني

دكتر سعيد سلطاني كوپائي

خاتمه یافته

1387

1388

محيط زيست استان اصفهان

29

تحليل فراواني منطقه اي جريان كم در حوضه آبخيز كارون شمالي

دكتر سعيد سلطاني كوپائي

خاتمه یافته

1387

1389

شركت آب منطقه اي چهار محال بختياري

30

تعيين مشخصات موادمصرفي بسته بندي روشهاي بسته بندي در واحد خطوط نهايي نورد سرد 2

دكتر سيد حميد متين خواه

خاتمه یافته

1387

1389

فولاد مباركه

31

بررسي وضعيت گونه هاي كمياب در خطر انقراض منطقه عباس آباد و تنگلها

دكتر محمود رضا همامي

خاتمه یافته

1385

1387

محيط زيست استان اصفهان

32

جمع آوري و تهيه نمونه هاي مورد نياز بانك ژن حيات وحش

خانم دكتر منصوره ملكيان

خاتمه یافته

1388

1389

محيط زيست استان اصفهان

33

بررسي وضعيت گونه هاي (كاراكال و جبير) و (گربه شني)

دكتر محمود رضا همامي

خاتمه یافته

1385

1386

محيط زيست استان اصفهان

34

مطالعات بوم شناختي زيستگاههاي خشكي و تالابي منطقه شكار ممنوع حنا با هدف ارتقاء سطح منطقه و ثبت تالاب در كنوانسيون رامسر

 

دكتر نصراله محبوبي صوفياني

خاتمه یافته

1385

1387

محيط زيست استان اصفهان

 

مديريت پسماندها و آلودگيهاي زيست محيطي در ايستگاهها و شبكه توزيع گاز شهر اصفهان

دکتر نوراله یرغفاری

خاتمه یافته

1385

1385

شرکت ملی گاز ایران

 

35

تهيه و تدوين دستور العمل سرشماري پرندگان خشكي زي

دكتر محمود رضا همامي

خاتمه یافته

1387

1396

سازمان حفاظت محيط زيست

36

مطالعات تهيه اطلس آلاينده هاي خاك در استان همدان

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1387

1388

سازمان حفاظت محیط زیست

37

مكانيابي توسعه باغات ديم با استفاده از تكنيك RS و GIS در استان ايلام      

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1387

1389

محيط زيست استان اصفهان

38

مطالعه و تهيه اطلس ماهيان آبهاي داخلي ايران

دكتر يزدان كيواني

خاتمه یافته

1388

1393

سازمان حفاظت محيط زيست

39

تهيه اطلس گياهي پناهگاه حيات وحش موته

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1388

1390

محيط زيست استان اصفهان

40

تهيه اطلس گياهي منطقه حفاظت شده كركس

دكتر سيد جمال الدين خواجه الدين

خاتمه یافته

1388

1390

محيط زيست استان اصفهان

41

تهيه و تدوين ضوابط اجرايي پساب هاي صنايع نانو

دکتر میرغفاری

خاتمه یافته

1389

1390

سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

42

كاربرد جاذب هاي زیستی براي حذف مواد آلاينده از محيط هاي آبي

دکتر میرغفاری

خاتمه یافته

1389

1390

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

43

سنجش برخي تركيبات مخرب سيستم اندوكرايني به عنوان آلاينده هاي زيست محيطي و ارزيابي اثرات فيزولوژيك آن در ماهي كاوار به عنوان گونه مدل در رودخانه زاينده رود

سالار درافشان

خاتمه یافته

1389

1391

وزارت علوم، تحقیقات

44

طراحی و ساخت دستگاه فشار برای القای پلوییدی در آبزیان

سالار درافشان

خاتمه یافته

1390

1392

دانشگاه صنعتی اصفهان

45

مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1390

1390

مراکز صنعتی

46

ارزیابی توان محیطی سرزمین (مطالعات آمایش)

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1390

1391

شهرک علمی و تحقیقاتی

47

تعیین سرانه پسماندهای صنعتی شهرکها و نواحی صنعتی کشور

دکتر میرغفاری

خاتمه یافته

1391

1391

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

48

ارزیابی کالا وخدمات زیست بومی تالاب بین المللی گاوخونی جهت ارزشگذاری اقتصادی و برآورد هزینه های محیط زیستی

علیرضا موسوی

خاتمه یافته

1391

1392

سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

49

روش جدید در ارزیابی توان سرزمین با رویکرد آمایش( مطالعه موردی کلان شهر اصفهان)

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1391

1391

صندوق حمایت از پژوهشگران

50

مدیریت یکپارچه حوزه رودخانه زاینده رود

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1391

1393

سازمان آب منطقه ای

51

نمو لاروی در تاسمانی ایرانی (مطالعات هیستولوژیک و بیان ژن)

فاطمه پیکان حیرتی

خاتمه یافته

1391

1392

صندوق حمایت از پژوهشگران

52

تولید گله های تریپلوئید وتتراپلویید قزل آلای رنگین کمان با استفاده از شوک فشار هیدرواستاتیک

سالار درافشان

خاتمه یافته

1391

1394

وزارت علوم و تحقیقات فناوری

53

بررسی بوم شناختی گور ایرانی در ایران

محمودرضا همامی

خاتمه یافته

1392

1394

سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

54

شناسایی پتانسیل ملی در زمینه بازیافت پساب

محسن سلیمانی

خاتمه یافته

1392

1395

دانشگاه تهران

55

دستیابی به فناوری تولید کربن فعال از لجن بیولوژیک واحد تصفیه آب پالایشگاه تهران

نوراله میرغفاری

 

 

خاتمه یافته

1392

1394

شرکت پالایش نفت تهران

 

56

بررسی تاثیر فاکتورهای سیمای سرزمین بر میزان تبادل ژنی جمعیت های آهوی ایرانی در مناطق مرکزی کشور

محمودرضا همامی

خاتمه یافته

1392

1393

صندوق حمایت از پژوهشگران

57

بررسی کیفی آب مخزن کمال صالح با استفاده از روابط متقابل جانداران اکوسیستم دریاچه و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن

علی لطفی

خاتمه یافته

1393

1395

شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

58

بندهای 9، 10، 14، 16،18، 19، 23 طرح كلان ملي بررسي اثرات تغيير اقليم  و مديريت خشكسالي)

سعید سلطانی کوپایی

خاتمه یافته

1393

1396

وزارت عتف

59

ارتقاء کيفی پساب خروجی تصفيه خانه فاضلاب برکه تثبيت شهر اراک با بررسی گونه های گياهی و ارائه گزينه برتر

 

علی لطفی

خاتمه یافته

1394

1398

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

60

بررسی فراوانی، پراکندگی و پهنه بندی زیستگاههای مطلوب گونه دلفین گوژ پشت در محدوده خورموسی استان خوزستان

محمودرضا همامی

خاتمه یافته

۱۳۹۳

1395

سازمان حفاظت محیط زیست

61

آناليز فيزيكي پسماند شهري (فصل بهار 1394) شامل مناطق پانزده گانه

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1394

1394

سازمان حفاظت محیط زیست

62

بررسي و بهينه سازي هدايت جريانهاي ورودي آب با هدف حفظ  و نگهداشت بيشترين

 آن در زمان ورود آب از مبادي مختلف (سيلاب و حق آبه) تالاب هامون

 

 

سعید سلطانی

خاتمه یافته

1394

1398

اداره كل حفاظت محيط زيست استان سيستان و بلوچستان

63

طرح جامع شناسايي منابع و پهنه بندي فضايي مناطق ساحلي درياي مكران

 

حسین مرادی

 

خاتمه یافته

1394

 

1397

سازمان حفاظت محيط زيست

 

64

طرح سنجش آلاينده هاي ناشي از نشت نفت و گاز در سطح شهر مسجد سليمان

 

نوراله میرغفاری

خاتمه یافته

1395

1398

 شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان

 

65

تحليل ديناميكي مسائل مؤثر بر محيط زيست شهر اصفهان مطالعه موردي ترافيك شهري

علی لطفی

خاتمه یافته

1395

1397

شهرداری اصفهان

66

تعيين نياز آبي رودخانه زاينده رود و تالاب بين المللي گاوخوني براي استمرار كاركردهاي اكولوژيك آنها

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1394

1395

 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

67

Environmental Consultancy Services (Ecological Survey) For the Project on Development and Implementation of a Master Plan for Environmental Conservation and Management of Southern Coastal Areas of the I.R. Iran (Case Study Hormozgan)

حسین مرادی

خاتمه یافته

۱۳۹۷

1399

شرکت آپنس همکاری های بین المللی ژاپن- جایکا

68

مطالعه ظرفیت چرایی و تولید علوفه در مناطق حفاظت شده موته و قمیشلو استان اصفهان

 

مصطفی ترکش

خاتمه یافته

۱۳۹۶

1397

 اداره محيط زيست استان اصفهان

69

منشا یابی و سهم بندی ذرات معلق شهر اصفهان و اولویت بندی کانونهای مولد آنها

محسن سلیمانی

خاتمه یافته

1396

1397

شهرداری اصفهان

70

پروژه نظارت و بازرسی بر روند پیشرفت رعایت ملاحظات زیست محیطی پالایشگاه اصفهان

علی لطفی

خاتمه یافته

1396

1398

پالایشگاه اصفهان

71

مطالعات احیای تالاب شور گلپایگان

سعید پورمنافی

جاری

۱۳۹۷

-

 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

72

مطالعات پایش تنوع زیستی ماکروبنتوزها و ماکروفیتهای حوضه گاوخونی به منظور استفاده در طرح مدیریت

عیسی ابراهیمی درچه

جاری

1397

-

 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

73

برنامه ریزی حفاظتی برای گونه های جانوری در خطر انقراض تالاب گاوخونی بر اساس رویکرد گونه های کانونی

محمودرضا همامی

جاری

۱۳۹۷

جاری

 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

74

ایجاد یک سیستم ارزیابی جهت بررسی تغییرات وضعیت ساختاری و عملکرد پوشش گیاهی منطقه تالاب بین المللی گاوخونی

حسین بشری

جاری

1397

-

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

75

Development a biotic index for karun River based on macroinvertebrate and fish assemblages

عیسی ابراهیمی

جاری

1397

-

طرح مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه سوئیس

76

جمع آوري و ثبت اطلاعات ، تعيين رده بندي حفاظتي و مطالعه فون و فلور غار هاي منتخب استان

محمودرضا همامی

خاتمه یافته

1397

1398

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

77

بررسي پراكنش ، مطلوبيت و پيوستگي زيستگاه گربه پالاس در استان اصفهان

 

محمودرضا همامی

 

 

جاری

1397

-

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

78

تهیه فهرست انتشار آلاینده های هوا شامل منابع انسان ساز و تدوین و ارزیابی سناریوهای اصلی کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها

محسن سلیمانی

جاری

1398

-

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان

79

تحليل و بازنگري شاخص هاي انتخاب و ارزيابي روستاي هدف گردشگري پذيري بيشتر و كمك به توسعه پايدارروستايي(مورد مطالعه استان اصفهان)

علیرضا سفیانیان

خاتمه یافته

1398

1399

اداره ميراث فرهنگي صنايع دست و گردشگري استان اصفهان

80

مطالعه ارزيابي وضعيت محيط زيست كلانشهر اصفهان و تهيه نقشه پهنه بندي محيط زيست شهر اصفهان و ارايه راهكارهاي اجرايي

علی لطفی

جاری

1399

-

 

81

تغيير جنسيت قزل آلاي رنگين كمان، به منظور توليد مولدين بالقوه نر XX

سالار درافشان

خاتمه یافته

1400

1401

شركت پرورش ماهي مرزن قزل

82

اثرات مكمل كلاته معدني بن زا فيش بر رشد و برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي ميگوي پا سفيد غربي

سالار درافشان

جاری

1400

-

شركت دانش بنيان صدور احرار شرق

83

تحليل ريسك وقوع سيل در حالت عدم ايستايي در ايران

رضا مدرس

جاری

1400

-

موسسه تحقيقات آب

84

توسعه سايت الكترونيكي اطلس گياهي و جانوري دانشكده منابع طبيعي

نوراله میرغفاری

جاری

1400

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

85

تعيين حقابه زيست محيطي رودخانه بشار با استفاده از روش هاي هيدروليكي ، شبيه سازي زيستگاه و كيفيت آب

محمد نعمتی ورنوسفادرانی

جاری

1400

-

شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران

86

توليد و عملكرد قزل آلاي رنگين كمان(oncorhynchus mykiss ) نر تغيير جنسيت يافته تتراپلوييد

سالار درافشان

جاری

1400

-

مركز مطالعات و همكاري هاي بين المللي

87

القاي توليد مثل جنس نر قزل آلاي رنگين كمان

سالار درافشان

جاری

1400

 

مركز مطالعات و همكاري هاي بين المللي

88

ارايه برنامه مديريت محيط زيست واحدهاي صنعتي زير مجموعه شركت پالايش نفت اصفهان براساس طرح ملي و پايش سيستمي آلاينده ها(مپسا)

محسن سلیمانی

جاری

1400

-

شرکت پالایش نفت اصفهان

89

بهبود روند عمليات توليد و تكثير خارج از فصل ماهي قزل الاي رنگين كمان در مزرعه ماهيچال استان لرستان

سالار درافشان

خاتمه یافته

1400

1400

 

90

ارزيابي پتانسيل ژنتيكي گله ماهيان قزل آلاي رنگين كمان در مجموعه آبشار پونه زار شهرستان فريدونشهر به منظور بهبود بازده اقتصادي

سالار درافشان

جاری

1400

-

شركت درين دانه

91

تاثير مكمل كلاته معدني بن اكوا به روش حمام بر فاكتورهاي رشد ، بازماندگي، رنگ پذيري و شادابي ماهي رزي بارب

فاطمه پیکان حیرتی

خاتمه یافته

1400

03/1401

شركت صدور احرار شرق

92

ارزيابي اثر ادجوانت انتخابي بر كارايي واكسن داخل يرسينيوزيس در ماهي قزل آلاي رنگين كمان

سید امیرحسین جلالی

جاری

1400

-

شركت زيست محصول پارسيان

93

پتانسیل یابی استفاده از منابع آبهای نامتعارف (پساب ها و زهکش های کشاورزی) برای پرورش آبزیان

دكتر سالار درافشان

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

94

تدوین دستورالعمل و استانداردهای آبزی پروری پایدار (جنبه های زیست محیطی)

دكتر اميد بيرقدار كشكولي

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

95

توسعه نرم افزار پایش آب‌های سطحی استان در مقیاس 100000/1

دكتر رضا جعفري

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

96

ارزیابی خسارت سیل در نقاط سیل خیز استان (بر مبنای مطالعات مدیریت بحران)

دكتر رضا مدرس

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

97

بررسی تنش آبی حوضه زاینده رود و تاثیر آن بر تاب آوری شهر اصفهان

دكتر علي لطفي

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

98

ارزیابی تاثیر تغییر کاربری اراضی حوضه زاینده رود بر کیفیت آب (از محدوده قلعه شاهرخ تا پل زمان خان)

دكتر علي لطفي

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

99

مطالعات تغییرات کاربری اراضی محدوده دشت سیلابی حوضه زاینده رود در چند دهه اخیر  (محدوده شرق اصفهان)

دكترسعيد پورمنافي

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

100

ارزیابی ردپای آب بخش صنعت در حوضه آبریز زاینده‌رود

دكتر نوراله ميرغفاري

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

101

نرخ رسوبگذاري و پهنه‌بندي رسوبات درياچه سد زاينده رود (بر اساس شاخص‌هاي ژئوشيميايي مغزه‌هاي رسوبي)

دكتر محمد نعمتي ورنوسفادراني

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

102

برنامه ريزي راهبردي براي توسعه گردشگري آب محور در شهر كمه

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

103

برنامه­ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری آب محور در سد حنا

دكتر عليرضا سفيانيان

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

104

ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی خشک شدن تالاب گاوخونی بر جوامع محلی متکی به تالاب

دكتر سيد عليرضا موسوي

خاتمه یافته

1400

 

شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

105

 health risk assessment of heavy metals in some edible and non-edible tissuse of four on-demand fish species in isfahan market

 

سالار درافشان

جاری

1401

-

 

106

ارزيابي خسارتهاي محيط زيستي ناشي از خشك شدن تالاب نقش و اهميت تالاب هامون در زندگي مردم و تبيين ارزش هاي محيط زيستي و بوم شناختي هامون ها

سعید پورمنافی

جاری

1401

-

اداره كل محيط زيست سيستان و بلوچستان

107

نظارت علمي و فني بر محتواي سامانه اطلاعات جامع تالابهاي كشور(ژئوپورتال)

حسین مرادی

جاری

1401

 

سازمان حفاظت محیط زیست

108

مطالعات توجيهي- تفصيلي پناهگاه حيات وحش عباس آباد

علیرضا سفیانیان

جاری

1401

 

سازمان حفاظت محيط زيست اصفهان

109

تعيين الگوي مكاني - زماني آبگيري تالاب جازموريان در ۵۰ سال اخير بر اساس آرشيوهاي طبيعي و مدل سازي دوركاوي

سعید پورمنافی

جاری

1401

 

سازمان حفاظت محيط زيست ايران

110

تهيه اطلس دو زبانه و شناسنامه دار كردن تالابها

سعید پورمنافی

جاری

1401

 

سازمان حفاظت محيط زيست ايران

111

بررسي بر هم كنشهاي ميكروارگانيسم -گياه علف چيني(miscanthus sinensis) رشد يافته در باطله هاي معدني و پتانسيل آن براي زيست پالايي

محسن سلیمانی

جاری

1401

 

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناورانه كشور

112

Predicting impact of climate change on fish and macroinvertebrate , assemblages in a semi-arid river basin of Iran

عیسی ابراهیمی درچه

جاری

1401

 

دانشگاه SuspSi  سوئیس

113

ارزیابی مطلوبیت و پیوستگی ایستگاه گور ایرانی در شرایط تغییر اقلیم و تهدیدات انسانی

محمودرضا همامی

جاری

 

1402

 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

114

ارزش گذاري اقتصادي منابع پايه محيط زيست استان اصفهان با رويكرد خدمات اكوسيستمي(كمي سازي مكاني و تهيه نقشه ارزش خدمات اكوسيستمي)

 

سعید پورمنافی

جاری

1402

 

اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان

115

كاربرد سنجش از دور در شناسايي تغييرات دوره اي منابع آب در بخش هاي نمكزار

علیرضا سفیانیان

جاری

1402

 

شركت آب منطقه اي سمنان

116

تدقيق و به هنگام سازي مطالعات نياز آبي محيط زيستي حوضه آبريز گاوخوني

علیرضا سفیانیان

جاری

1402

 

اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان

117

منشاء يابي و سهم بندي ذرات معلق در هواي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

محسن سلیمانی

جاری

1402

 

سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

118

Validation of novel biotic indices based on macroinvertebrates and fish for stream ecosystem health and managemet

امید بیرقدار

جاری

1402

 

دانشگاه SuspSi  سوئیس

 

 

 

 

 

 

طرح هاي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه

تحت نظارت وف ایرانی