رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاع رساني اولویت های کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

 • مدیریت، آموزش و ترویج کشاورزی:
  • تهیه و تدوین شاخصهای ممیزی در علوم کشاورزی ایران
  • ضعف ها در زمینه های مختلف سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اقتصاد کشاورزی و ارائه راهکارها
  • چالش‌های اخلاقی و علمی در آموزش‌های مهندسی کشاورزی و ارائه راهکارها
  • چگونگی توسعه صنایع تبدیلی تقویت کننده بخش کشاورزی در مناطق تولید محصولات کشاورزی با توجه به پایداری روستاها و ایجاد اشتغال
  • اولویت ها و روشهای بهینه استفاده از بودجه های تعلق گرفته به امور آبادانی و توسعه روستاهای کشور
  • اصلاح روشهای آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی به منظور افزایش بهره وری
  • چگونگی مدیریت حوزه های آبخیز کشور به نحوی که پایدار باشند و مشکل اجتماعی به وجود نیاید
  • روشهای خود اتکا کردن روستاها نسبت به منابع غذایی شهری مثل غلات، گوشت، تخم مرغ، گوشت مرغ، سبزیجات و میوه های محلی
  • چگونگی ارتقائ کیفیت صنایع دستی محلی با تامین مواد اولیه بهتر و فراوری مواد اولیه بهتر و عرضه در محلهای گردشگری کشور
  • چگونگی و روشهای بسترسازی برای تشکیل شورای گفتمان آب برای بهره برداران (به ویژه کشاورزان) بالادست و پائین دست حوضه های آبخیز (به ویژه رودخانه ها) برای تقویت تعامل و فهم مشترک
  • شناسایی و بهبود فضاهای کسب و کار در مناطق روستایی و ارائه الگوهای برتر تشکلها و نهادهای اقتصادی و حقوقی مربوط
  • روشهای تحقق مدیریت و ارزیابی مشارکتی و توانمند سازی و فرهنگ سازی در منابع پایه کشور (آب و فاضلاب، خاک، گیاه و هوا)
 • صنایع غذایی، تغذیه و سلامت مواد غذایی:
  • چگونگی کنترل کیفیت و سلامت غذا با استفاده از بخشهای دولتی و خصوصی برای بهبود و ارتقاء سلامت جامعه
  • بررسی وضع موجود صنعت غذا و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه آن
  • تشخیص و مدیریت ایمنی غذایی به ویژه فرآورده های غذایی کشاورزی
  • فرآوری محصولات کشاورزی با توجه به ظرفیتها و دانش بومی منطقه
  • تولید دمنوشهای مناسب و فرحبخش با استفاده از گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای تولیدی در نقاط مختلف کشور و بررسی چگونگی جایگزین کردن آنها به جای چای معمولی
  • چگونگی رونق تولید داروهای گیاهی در مناطق روستایی و عرضه در محلهای گردشگری کشور
  • تولید مواد اولیه و واسط با ارزش افزوده بالا از مواد اولیه کشاورزی و همچنین با استفاده از ضایعات محصولات کشاورزی
  • کاهش ضایعات تولید، حمل و نقل و فرآوری محصولات کشاورزی و غذایی
  • تولید دانش فنی جایگزینی مواد اولیه، واسط و محصول نهایی وارد اتی غذایی با محصولات بومی و ملی(افزودنی ها، پایدار کننده ها، روغن، شیرین کننده ها و ...) در جهت اقتصاد مقاومتی
  • صنعتی کردن روش تولید و بسته بندی محصولات بومی با مزیت رقابتی بین المللی و توجه به زیست تخریب پذیری مواد بسته بندی
  • توسعه و ارتقاء کمی و کیفی بهره برداری از آبهای معدنی به منظور ارز آوری برای کشور
  • پژوهش در زمینه ایجاد فناوریها و دستگاه های فرآوری جدید محصولات کشاورزی
  • ارتقاء کیفیت و سلامت نان های سنتی ایران
  • روش های تشخیص سریع نگهدارنده های شیمیایی در فراورده های غذایی
  • الگو سازی و نمونه سازی واحد های فناوری محصولات با ارزش افزوده بالا با توجه به مواد اولیه، پتانسیل ها و ظرفیتهای بومی هر منطقه
  • اصلاح الگوی تغذیه در جهت سلامت بیشتر و نیاز آبی کمتر و توسعه پایدار کشاورزی
  • استفاده از نانو تکنولوژی در فرآوری و بسته بندی مواد غذایی
  • راهکارهای ایجاد امنیت غذایی در ایران با توجه به پتانسیل های تولیدی کشور و توجه به محصولات استراتژیک
  • روشهای کاهش تلفات مواد غذایی در مراحل حمل و نقل، نگهداری و بسته بندی و
 • اقتصاد کشاورزی:
  • مقایسه ارزیابی اقتصادی و بازاریابی تولید چای سبز به جای چای سیاه در ایران
  • قیمت گذاری صحیح آب، برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف با رعایت ملاحظات اجتماعی ،اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و واحدهای تولیدی مختلف
  • شناسایی و بهبود فضاهای کسب و کار در مناطق روستایی و ارائه الگوهای برتر تشکلها و نهادهای اقتصادی و حقوقی مربوط به آنها
  • روشهای ارتقاء سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شناسایی ظرفیتهای تولید و رقابت پذیری محصولات و بازارهای هدف
  • روشهای بهبود مدیریت تولید و مصرف در بخش کشاورزی
  • نحوه ایجاد امنیت اقتصادی و اثربخشی آن در روند توسعه کمی و کیفی در بخش کشاورزی و توسعه منابع کشور
 • منابع طبیعی و مرتع:
  • آزمون مواد مختلف مطرح شده توسط شرکت های داخلی و خارجی جهت تثبیت تپه های ماسه ای در بیابان های داخلی و ساحلی جهت کاهش اثرات ریزگردها در کانون های بحرانی مختلف
  • بهترین روش اصلاح مراتع در اقالیم مختلف آب و هوایی
  • معرفی گونه های مختلف مرتعی جهت بهبود حاصلخیزی خاک های مرتعی
  • معرفی روش های مختلف مبارزه با فرسایش (بیولوژی، مهندسی و تلفیقی) در اقالیم و خاک های مختلف
  • تعیین نیاز آبی گیاهان مرتعی و بیابانی
 • آب و آبخیزداری:
  • روشهای عملی آبیاری با آب شور واقدامات قابل اجرا به نحوی که شوری خاک افزایش نیابد
  • مدیریت منابع آب و بهینه سازی مصارف آن
  • مدیریت و بهره برداری صحیح از آبهای غیر متعارف
  • چگونگی اعمال مدیریت مصرف بهینه آب با مشارکت ذینفعان در حوضه های آبریز و تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز به نحوی که مشکلات اجتماعی به وجود نیاید
  • روشهای بهینه تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آب خوان داری دشتهای مختلف
  • چگونگی استفاده از مدیریت مردمی برای ارتقاء شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روشهای نوین آبیاری
  • بهینه سازی روش های سنتی و استفاده از روشهای علمی بهره برداری از سیلاب ها
  • چگونگی تعادل بخشی منابع آبی سفره های زیرزمینی و کاهش مصرف سالانه آب برای رفع بحران منابع آبی زیرزمینی با رعایت مشکلات اجتماعی آن
  • تعیین نیازهای آبی گیاهان و بوته ها ودرختان شورپسند و چگونگی تامین آب آنها به صورت پایدار
  • روشهای بهینه استفاده از آب باران در شهرها برای استفاده در فضای سبز و پارکها
  • مطالعه و بررسی روشهای مناسب برای ذخیره نزولات در مراتع برای تامین آب دام و وحوش و نقاطی که نیاز به استقرار و تقویت درختچه ها و درختان تثبیت کننده خاک وشن هست
  • بررسی چگونگی کاهش تبخیر از سطح واحدهای تولیدی کشاورزی و حفظ رطوبت در خاک
  • راهکارهای کاهش تبخیر در پهنه های آبی (مخازن سدها, دریاچه ها, تالابها, استخرهای بزرگ مزارع)
  • استفاده از ابر جاذبها در خاک به منظور افزایش بهره وری آب در کشاورزی و فضای سبز
  • تعیین مقدار آب مجازی محصولات وارداتی و صادراتی کشور از نظر حجمی و اقتصادی به تفکیک هر محصول ضمن، ارایه سیاستهای واردات و صادرات این محصولها
  • بهینه سازی تصفیه پساب در بخش کشاورزی و مصارف صحیح آنها
  • پایش و پیش آگاهی مخاطرات و بحرانهای کمی و کیفی آب و هوایی مبتنی بر توسعه علم و فناوری
  • روشهای کاهش آلاینده ها در پساب های مختلف و زه آب های کشاورزی
  • روشهای فناورانه افزایش کارایی آب در بخش های مختلف مصرف
  • توسعه فناوری های آب شیرین کن به ویژه با استفاده از انرژی خورشیدی، بازیافت و بازچرخانی آب و استفاده مجدد از زه آب ها، پساب ها و فاضلاب های شهری، صنعتی،کشاورزی و آب های شور
  • ارایه و بهبود روش های کاهش تبخیر در پهنه های آبی (مخازن سدها،دریاچه ها و تالاب ها) و در سطح اراضی
  • بهبود روش های افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک با استفاده از مواد جاذب رطوبت معدنی، آلی ،نانو،کم خاک ورزی و بی خاک ورزی
  • استفاده از گیاهان و باکتریها برای کاهش آلودگی آب و خاک
  • بهبود کیفیت آبهای شور با استفاده از روشهای زیست فناوری
  • بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فنی موثر بر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مدیریتی
 • خاک:
  • حفظ و اصلاح منابع خاک کشور با نگرش توسعه پایدار
  • روشهای بهینه استفاده از پسماندهای زراعی باقیمانده روی زمین به عنوان کود آلی در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و رطوبت خاک
  • بررسی پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تهدیدها، چالش ها وراهکاره
  • بررسی اثرات انواع مالچ در بین ردیف های درختان و محصولات ردیفی برای کاهش تبخیر و بهتر کردن کیفیت خاک و مقایسه آن با لایه های پلاستیکی از نظر کارایی و محیط زیستی
  • انتخاب گونه های درختی و درختچه ای برای جنگل کاری سازگار با شرایط کم آبی و خشکسالی
  • سنجش توان تولید و حاصلخیزی خاک برای توسعه جنگل ها و مراتع
  • ارزیابی اقتصادی تجارت کربن و اقتصاد سبز
  • روش های افزایش ترکیبات آلی خاک در مناطق مختلف کشور
  • ساخت و تولید کود های آهسته رهش (SRFs) برای کاهش هدررفت کودها و افزایش محصول
 • مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی:
  • طراحی وساخت ماشینهای آماده سازی بستر و کشت نهال های خاص برای جلوگیری از حرکت خاک وشنهای روان در مناطق خشک ونیمه خشک کشور
  • طراحی و ساخت ادوات و ابزارهای مناسب برای عملیات کاشت, داشت, برداشت و پس از برداشت واحدهای کوچک کشاورزی ایران
  • توسعه فناوریهای نوین، بهبود مکانیزاسیون و روشهای کاهش مصرف انرژی در کشاورزی با تأکید بر انرژیهای تجدیدپذیر
  • روشهای مناسب استفاده از پسماندهای محصولات کشاورزی برای تولید علوفه، تولید انرژی و یا افزودن به خاک به عنوان کود
  • توسعه و بهینه سازی فناوریهای برداشت محصولات زراعی و باغی در واحد های کوچک و بزرگ کشاورزی
  • طراحی و ساخت دستگاهها و وسائل ساده سازی فعالیتهای برداشت و پس از برداشت برای واحد های کوچک کشاورزی
 • علوم و صنایع چوب و خمیر وکاغذ:
  • بررسی و کاربرد پسماندهای کشاورزی و صنایع چوب جهت تولید انرژی، کاغذ و چندسازه های لیگنوسلولزی
  • بهینه سازی روشهای تولید، بهره برداری و استحصال چوب با هدف کاهش دورریز و بهینه سازی الگوی مصرف آن
  • مطالعه روشهای بهینه استفاده از سرشاخه های باقیمانده از روشهای مختلف هرس درختان و درختچه ها
  • باز طراحی واحدهای تولید مقوا از پسماندهای کاغذ ضمن رعایت مصرف بهینه آب، انرزی و محیط زیست
  • ساماندهی واردات چوب در مقیاس کشوری
  • تدوین اندازه های اسمی و کیفیت برای چوبهای کشوری و وارد اتی
  • بررسی الگوی مصرف چوبهای مختلف در کشور و مقایسه آن با تولیدات داخلی
  • بررسی عاری سازی چوبهای وارد اتی از عوامل آفات و بیماریها
  • بهینه سازی تبدیل اولیه گرده بینه های استحصالی با هدف نهادینه کردن کلاسه بندی مصارف چوب در صنایع تولید عمده محصولات چوبی و تعمیم آن برای واردات اقلام چوب
  • اجرایی کردن فراوری و مصارف پسماندهای بهره برداری در طرح های جنگلداری و ایجاد ارزش افزوده برای پیشگیری از زیان عمده ملی در صنایع تولید عمده مصنوعات چوبی
  • استفاده از ضایعات کارخانه کاغذ سازی در صنایع جانبی جهت تهیه تولیدات با ارزش افزوده بالا
 • گیاهپزشکی:
  • شناسایی، بررسی بیولوژیک، تعیین خسارت و مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
  • مدیریت آفات، بیماریها و علفهای هرز با استفاده از روشهای مختلف زراعی، بیولوژیک، آفتکشهای معدنی و کم خطر
  • تحقیق در زمینه تولید و ارزیابی کارایی عوامل کنترل بیولوژیک، نهاده های غیر شیمیایی و آفت کشهای کم خطر
  • بررسی استفاده از روشهای تلفیقی مبارزه با آفات و بیماریها در گلخانه های تولیدی
  • بررسی استفاده از تغذیه متعادل گیاهان جهت افزایش مقاومت به آفات و بیماریها
  • بومی سازی دانش پرورش و تولید انبوه دشمنان طبیعی و عوامل کنترل بیولوژیک آفات مهم محصولات کشاورزی
  • روشهای تشخیص سریع و بازداری و کنترل تولید مایکوتوکسینها در محصولات زراعی ، باغی و انباری
  • تعیین حداکثر میزان مجاز (MRL) مهمترین آفت کشهای مورد استفاده در محصولات استراتژیک کشاورزی و ارایه روش های تشخیص سریع
  • شناسایی، حفظ، مدیریت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی کشور(گونه های گیاهی، قارچی، باکتریایی و حشره ای) کشور
  • بررسی تاثیر کشاورزی حفاظتی بر وقوع و شیوع بیمار گرها و آفات گیاهی
  • بررسی واکنش ارقام/ژنوتیپهای بومی و وارداتی در برابر بیمار گرهای مهم گیاهی
  • بررسی تغییرات اقلیم بر وقوع و شیوع بیماریها و آفات مهم گیاهان و روشهای مدیریت آنها
  • اجرای طرح های کاربردی عملی مبارزه بیولوژیک با استفاده از بند پایان مفید موجود در کشور و سایر عوامل کنترل بیولوژیکی دیگر نظیر باکتری ها در شرایط گلخانه و مزرعه
 • زراعت و باغبانی:
  • شناسایی، حفاظت و بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی کشور
  • تولید لاین های سبزی های مهم کشور وبذور آنها
  • شناسایی و معرفی گیاهان غله ای و علوفه ای مقاوم به کم آبی
  • تحقیق در جهت تهیه و تولید گیاهان مقاوم به آفات و بیماری های گیاهی در محصولات استراتژیک
  • چگونگی منع توسعه سطح زیرکشت و به جای آن افزایش عملکرد در واحد سطح به نحوی که مشکلات اجتماعی به وجود نیاید و استفاده از روشهای مختلف و استفاده از الگوی کشت و به کارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشکی و شوری مناسب ضمن رعایت اقتصادی بودن آن
  • چگونگی انتقال کشت های فضای باز به گلخانه ها و اعمال محدودیت و ممنوعیت کشت در مناطق کم آب و با استفاده از حمایت های لازم برای این تغییر
  • شناسایی گیاهان زراعی،علوفه ای و دارویی شورزیست در مناطق مختلف کشور وتعیین شرایط لازم برای تولید این نوع گیاهان
  • شناسایی گیاهان و درختان مقاوم به خشکی که دارای ارزش اقتصادی بالا بوده و یا ارزآوری دارند، برای تولید در نقاط مختلف کشور و شرایط تولید آنها
  • تعیین الگوی کشت منطقه ای با توجه به پتانسیل آب، خاک و شرایط اقتصادی-اجتماعی و اقلیمی
  • روشها ی گسترش تولید گیاهان دارویی، زینتی، صنعتی و معطر
  • راهکارهای افزایش صادرات محصولات کشاورزی با نگرش به آب مجازی
  • دستیابی به پروتکل تجاری تکثیر ارقام میوه برتر کشور(پسته، بادام، انار،گلابی،گردو،انجیر، سیب،انگور و ...)
  • شناسایی و انتخاب درختان میوه برتر کشور جهت استفاده به عنوان پایه
  • عاری سازی ارقام و پایه درختان میوه مهم کشور از ویروس و بیماری بمنظور افزایش عملکرد و تولید
  • تولید لاین های سبزی های مهم کشور(جالیزی ها:"هندوانه،خربزه،خیار،طالبی" سیب زمینی سانان: "گوجه فرنگی،فلفل،بادمجان" سایرین: هویج،تربچه،کرفس، کلم و کاهو)
  • تولید بذور F1 سبزی های مهم کشور
  • تولید لاین گل های مهم کشور (لاله،لاله واژگون، بنفشه، شب بو و ...)
  • بررسی مناطق مناسب کشت گیاهان دارویی, ادویه ای و معطر و چگونگی توسعه این محصولات در واحد های تولیدی کوچک, کوهپایه ها و
  • بررسی امکان کشت های جایگزین (Alternative Crop) برای دشتهایی که مشکل حاد از نظر آب کشاورزی دارند
  • شناسایی و انتخاب گیاهان زینتی و درختان مقاوم به کم آبی و خشکی فضای سبز به عنوان جایگزینی برخی از گیاهان و درختان حساس به کم آبی مناطق خشک و کم آب کشور
  • راهکارهای پیشگیری از سرمازدگی درختان میوه
  • راهکارهای تولید گلخانه ای جایگزین روشهای معمول و استفاده از محصولات جایگزین برای کاهش مصرف آب
  • روشهای بهینه سازی تولید گیاهان تثبیت کننده ریزگردها بر اساس تعمیم روش سازگاری آنها به شوری و کم آبی جهت کشت در حاشیه دریاچه ارومیه با تاکید بر تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی
  • تحقیقات تبدیل کشت های نشایی به مستقیم (نظیر کشت مستقیم در برنج، توتون، جالیز...) و کشت برنج در بستر خاک معمولی در جهت کاهش هزینه تولید و مصرف بهینه آب و کاهش نیروی کار
 • محیط زیست:
  • مدیریت ریزگردها و تثبیت شنهای روان
  • استفاده بهینه از ضایعات و محصولات جانبی کشاورزی و منابع طبیعی برای ایجاد ارزش افزوده
  • چگونگی استفاده از انرژیهای تجدید پذیر برای تولید آب شیرین در مناطقی که آب شور وجود دارد
  • تولید بسته های تجزیه پذیر از مواد اولیه ارزان در مناطق روستایی و استفاده از آنها در فروشگاههای مختلف
  • چگونگی پایدار سازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و رعایت تولید پایدار در بخش کشاورزی
  • بررسی عوامل آلوده کننده آبهای سطحی و زیر زمینی و راهکارهای رفع این مشکل
  • استفاده از روشهای نوین و تلفیقی با روشهای سنتی در تصفیه آب و پساب
  • پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در آب و محیط زیست
  • تعیین ارزش اقتصادی منابع طبیعی، تالابها و
  • ارزیابی اقتصادی ذخایر گونه های مختلف (ارائه راهکار جهت پویایی جمعیت آنها و رهنمودهای لازم برای حفاظت آنها)
  • تلفیق رویکرد اقتصادی محیط زیست در ارزیابی و پایش محیط زیستی
  • تدوین الگوی سیاست محیط زیست در مقیاس های متعدد برنامه ریزی کشور (از لحاظ استراتژیک تا عملیاتی)
  • حفظ اکوسیستم های آبی و خشکی (آسیب شناسی و بهره وری)
  • پژوهش و ارائه جایگاه اخلاق حرفه ای، فرهنگ و دانش بومی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی