رفتن به محتوای اصلی
x

لیمنولوژی

Level begin

دراین آزمایشگاه درس لیمنولوژی برگزار میشود و دانشجویان شیلات در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا که پروژه آنها در زمینه شناسایی بی مهرگان آبزی وشناسایی جابک های آبها است در این آزمایشگاه کار میکنند.

وسایل مهم موجود در آن آزمایشگاه شامل:

  1.  فریزر 20-
  2.  یخچال و فریزر
  3.  دستگاه سانتریفوژ
  4.  میکروسکوپ اینورت
  5.  انکوباتور
  6.  هود

 

تحت نظارت وف ایرانی