رفتن به محتوای اصلی
x

هیدروبیولوژی

Level begin

دانشجویان شیلات در در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا که بخش عملی پروژه آنها در زمینه فعالیتهای ذیل است در این آزمایشگاه کار میکنند..

فعالیت های موجود در آزمایشگاه:

1-ژئو متری ماهی

2-بیولوژی تولیدمثل تغذیه ورشد انواع ماهی ها

3-کاربرد جاذب های زیستی برای حذف مواد آلاینده از محیط آبی

5-تاثیر نوبت تخم کشی مولدین بر رشد و بقای تخم و لارو ماهی قزل آلای

6-استفاده از فیتوپلانکتونها در پالایش آبهای آلوده

7-تکثیر و پرورش فیتوپلانکتونها وزئوپلانکتونهای آب شیرین و شور

8-استفاده از غذاهای زنده زئوپلانکتونی در تغذیه لارو آبزیان

وسایل مهم موجود در این آزمایشگاه شامل :

1-اتوکلاو

2- هود

3-لوپ

4 - تعدادی از محیط کشت مخصوص کار هیدروبیولوژی

تحت نظارت وف ایرانی