رفتن به محتوای اصلی
x

فیزیولوژی،بهداشت وبیماریها

Level begin

در این آزمایشگاه عملیات دروس در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برای دروس فیزیولوژی تولید مثل ماهی، فیزیولوژی و رفتار شناسی، اکولوژی ماهیان شیلاتی، مدیریت بهداشتی مزارع پرورش آبزیان و بهداشت آبزیان بر گزار می گردد.

دستگاه های موجود در آزمایشگاه:

  1. دستگاه آب­­گیری بافت
  2. میکروتوم
  3. رنگ آمیزی بافت به روش دستی
  4. عکسبرداری  از مقاطع بافت
  5. میکروسکوپ

فعالیت های موجود در آزمایشگاه:

  1.  تهیه مقاطع بافتی از اندام های مختلف ماهی شامل گناد، کلیه، کبد، کلیه و آبشش
  2. تعیین سن ماهی از طریق فلس، اتولیت، سرپوش آبششی و مهره
  3.  شناسایی انگل های ماهی و روش درمان آن ها
  4.  تهیه غذای زنده شامل روتیفر، دافنی و آرتمیا
  5.  عکسبرداری از موجودات میکروسکوپی و مقاطع بافتی

 

تحت نظارت وف ایرانی