رفتن به محتوای اصلی
x

ماهي شناسي و جانورشناسي

Level begin

در این آزمایشگاه عملیات دروس در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برای دروس جانورشناسی، ماهی شناسی سیستماتیک، فیزیولوژی عمومی ، میکروبیولوژی، لیمنولوژی 1،لیمنولوژی پیشرفته و بخشی از آزمایشگاه ژنتیک برگزار میشود

دستگاه های موجود در آزمایشگاه:

  1. لوپ
  2. وسایل لازم مرتبط به آزمایشگاههای میکروبیولوژی لیمنولوژی وفیزیولوژی
  3. میکروسکوپ
  4. تعداد زیادی از خانواده ماهی ها  در ظرفهای نگهداری مخصوصی در الکل نگهداری می­شود.

فعالیت های موجود در آزمایشگاه:

  1.  شناسایی  انواع ماهیها
  2. تهیه لامهای میکروبیولوژی
  3. شناسایی بی مهره های آبهای داخلی
  4.  تهیه­ گسترش خونی از ماهیها
  5. عکسبرداری از موجودات میکروسکوپی

 

 

تحت نظارت وف ایرانی