رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه معارفه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 1400 دانشكده مهندسي منابع طبيعي

جلسه معارفه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 1400 دانشكده مهندسي منابع طبيعي با حضور هيات رئيسه و اعضاي هيات علمي بصورت مجازي از طريق لينك زير در تايخ 19 آبان 1400 از ساعت 11 الي 12:30 برگزار مي گردد.

حضور دانشجويان كارشناسي ارشد و اعضاي هيات علمي گرامي در اين جلسه به منظور آشنايي بيشتر با دانشكده و ارائه نقطه نظرات اين عزيزان است. منتظر حضور سبزتان هستيم.

لینک جلسه:

https://meet.iut.ac.ir/b/zef-z3a-nne-0ye

تحت نظارت وف ایرانی