رفتن به محتوای اصلی
x

آيين نامه اجرايي هدفمندسازي پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاه صنعتي اصفهان

 

مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 1/2/1400 و هيات رئيسه دانشگاه مورخ 28/4/1400

 

مقدمه

اين آيين‌نامه اجرايي در راستاي هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی اصفهان و هدایت اعتبارات پژوهشی صنايع، دستگاه‌ها و شرکت‌ها به سوی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه و بر اساس سند "الزام هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي" مصوب 11/3/1399 شوراي گسترش و برنامه‌ريزي وزارت عتف تنظيم شده به گونه‌ای که بخشي از هزینه‌های پژوهشی دانشگاه و همچنین هزینه زندگی دانشجویان از محل اعتبارات پژوهشی کارفرمایان طرح‌ها تامین شود. ضمنا تنظيم آيين‌نامه به نحوي بوده است كه حركت به سوي تحقق اهداف ذكر شده در آن سند و اين آيين‌نامه بهتر انجام شود.

فایل آیین نامه

 

تحت نظارت وف ایرانی