رفتن به محتوای اصلی
x

نهمين دوره كارگاه هاي ايمني و بهداشت عمومي، جهت دانشجويان ورودي 1400

    احتراماً، با توجّه به استمرار شرايط بيماري كويد 19 و عدم امكان برگزاري جلسات حضوري، نهمين دورة كارگاه هاي ايمني و بهداشت عمومي، جهت دانشجويان ورودي 1400 نيز به صورت آنلاين برگزار ميگردد و در همين رابطه خواهشمند است مطالب زير به استحضار دانشجويان تحصيلات تكميلي رسانيده شود: 1 - محتواي كارگاه هاي مذكور، از تاريخ 01 / 11 / 1400 در سامانة يكتا در دسترس مي باشد. 2 - آزمون به صورت تستي و بدون امكان بازگشت به سؤالات قبلي است. 3 - زمان برگزاري آزمون، روز دوشنبه 11 / 11 / 1400 از ساعت 8 لغايت 22 در سامانة يكتا مي باشد. لذا خواهشمند است، نسبت به اطّلاع رساني گسترده و دقيق به دانشجويان ورودي سال 1400 و ساير دانشجوياني كه از دوره هاي قبل به هر دليل موفّق به شركت در اين كارگاه و آزمون آن نگرديده و يا نمرة قبولي كسب ننموده اند، اقدامات لازم را مبذول فرمائيد.

تحت نظارت وف ایرانی