رفتن به محتوای اصلی
x
سعید
موقعیت
زمان ریاست 1399-1398
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
هیدرولوژی و منابع آب ، آبخیز داری ، تغییرات اقلیم ، کنترل
شماره اتاق
445
اطلاعات تماس
+983133912841

تحت نظارت وف ایرانی