رفتن به محتوای اصلی
x

ایستگاه تحقیقاتی اکوسیستم های بیابان (Desert Ecosystems Field Station, DEFSI)، ایستگاهی است اقلیمی- اکولوژیکی که در شمال شرقی اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد شده است. این ایستگاه حاصل همکاری مستمر بین دانشکده مهندسی منابع طبیعی، روابط علمی بین المللی این دانشگاه و مؤسسه اکولوژی و جغرافیای شینجیانگ آکادمی علوم کشور چین(Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of   Sciences) می باشد. با احداث ایستگاه دفسی در دانشگاه صنعتی اصفهان، جمهوری اسلامی ایران نیز به شبکه مطالعات اقلیمی - اکولوژی خاورمیانه، آسیای مرکزی، چین و قاره آفریقا متصل شده است.

همکاری با این مؤسسه بین المللی از سال 2016 آغاز و پس از برگزاری همایش بین الملی سامانه های اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم در سال 2017 توسط دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، ارتباطات علمی دوجانبه تقویت گردید و در نهایت به عقد قرارداد برای احداث ایستگاه دفسی به عنوان یکی از مدرن ترین ایستگاه های پایش اقلیمی- اکولوژیکی در کشور منجر شد. موسسه طرف چینی یعنی مؤسسه اکولوژی وجغرافیای شینجیانگ آکادمی علوم کشور چین با تأسیس این نوع ایستگاه ها در قاره های مختلف ضمن جمع آوری اطلاعات اقلیمی و اکولوژیکی به منظور مطالعات مختلف، از این داده ها در طرح های کلان بین المللی بهره برداری می نماید.

قرار است ایستگاه دفسی (DEFSI) بصورت خودکار به اندازه گیری مؤلفه های مختلف اقلیمی و اکولوژیکی از جمله تابش فعال فتوسنتزی، اندازه گیری تبادلات گازی ( مانند دی اکسید کربن)، ماوراء بنفش، تشعشعات ورودی و خروجی خورشید، جریان گرمای خاک و رطوبت هوا و خاک و غیره بپردازد.

از جمله مزایای احداث این ایستگاه می توان به: عضویت درشبکه ارزیابی اکولوژیک منطقه آسیا وآفریقا، مشارکت در طرح های کلان بین المللی در آینده و به ویژه موضوعات حول محور احیای جاده ابریشم، تعریف طرح های بین المللی کلان با کشورهای منطقه آسیا- آفریقا و سازمان های بین المللی مرتبط با این شبکه، مرجع قرار گرفتن دانشگاه صنعتی اصفهان در مطالعات مختلف تغییرات اقلیمی- اکولوژیکی و رفرنس دهی به این دانشگاه در منابع علمی داخلی و بین المللی، عضویت این دانشگاه در شبکه های اقلیم شناسی داخلی و بین المللی، جمع آوری داده های اقلیمی -اکولوژیکی بعنوان شاخص ایران مرکزی، ایجاد امکان فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای محققان و فراهم شدن امکان تبادل استاد و دانشجو بین کشورهای مختلف قاره آسیا اشاره کرد.

انجام این طرح با همکاری نزدیک مؤسسه اکولوژی و جغرافیای شینجیانگ آکادمی علوم کشور چین، یکی از مهم ترین طرح های کلان بین المللی با هزینه حدود 129000 دلار است و آئین افتتاحیه رسمی آن در بهار سال 1398 و در گردهمایی با حضور طرف های چینی و نیز مسئولین دیگر ایستگاه های بین المللی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.

123

5

شروع پروژه دفسی

5

اتمام پروژه دفسی

تحت نظارت وف ایرانی