رفتن به محتوای اصلی
x

 

انجمن علمی دانشكده منابع طبيعي

انجمن های علمی-دانشجویی نهادهایی هستند که براساس مشارکت و توافق داوطلبانه گروهی از دانشجویان علاقه مند به فعالیت های جمعی در یک رشته شکل می گیرند.

کارکردهای اصلی انجمن های علمی دانشجویی:

اشتراک در

تحت نظارت وف ایرانی