رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش برگزاری عملیات میدانی درس پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی طبیعت

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، عملیات میدانی درس پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی طبیعت در روزهای سه شنبه 20 اردیبهشت تا جمعه 23 اردیبهشت 1401 در حوزه هنده شهرستان گلپایگان برگزار شد. در این مدت، دانشجویان با همراهی و کمک استادان بخشهای 9 گانه پروژه به اندازه گیری و نمونه برداری فاکتورهای مورد نیاز بخشهای مختلف (شامل فیزیوگرافی، هوا و اقلیم، هیدرولوژی، خاکشناسی و ارزیابی اراضی، فرسایش و رسوب، پوشش گیاهی و مرتع، ژئومورفولوژی، زمین شناسی، و مطالعات اقتصادی-اجتماعی) پرداختند. با توجه به محرومیت دانشجویان از بازدیدهای میدانی در سالهای کرونایی اخیر، این سفر علمی در شناخت و آشنایی بیشتر دانشجویان با واقعیت های میدانی و کاربردی رشته تحصیلی آنان تأثیرگذار خواهد بود.

لازم است از همکاری و پشتیبانی دانشگاه و دانشکده به سبب حمایت از برگزاری این سفر علمی تقدیر بعمل آید. همچنین همکاری سازمانهای مربوطه مانند اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، اداره منابع طبیعی شهرستان گلپایگان، اداره دامپزشکی شهرستان گلپایگان، دهیاری و شورای اسلامی روستای هنده و اهالی خونگرم این روستا شایسته تقدیر و تشکر صمیمانه است.

1134678

 

تحت نظارت وف ایرانی