رفتن به محتوای اصلی
x

کاربرد روش تلفیقی تالاب مصنوعی و غشاي نانوالیاف پلی آمید تقویت شده بازئولیت در تصفیه فاضلاب حاصل از صنایع تولیدکننده گلاب وعرقیات گیاهی

تحت نظارت وف ایرانی