رفتن به محتوای اصلی
x

کاربرد روش تلفيقي تالاب مصنوعي و غشای نانوالياف پلي آميد تقویت شده با زئوليت در تصفيه فاضلاب حاصل از صنایع توليدکننده عرقيات گياهي

1

 

تحت نظارت وف ایرانی