رفتن به محتوای اصلی
x

واکنش حلقه های درختی به اثرات متقابل تغییرات اقلیمی و مدیریت در جنگل های بلوط ایرانی در زاگرس مرکزی، ایران

تحت نظارت وف ایرانی