رفتن به محتوای اصلی
x

نامگذاری مزرعه آموزشی پژوهشی دانشكده كشاورزی به نام جناب آقای دکتر مهدی بصیری

از آنجایی که تجلیل از بزرگان و پیشکسوتان علمی؛ ایجاد انگیزه برای جوانان است لذا مقرر است ان شا الله روز چهارشنبه مورخ 12 مرداد، پیش از ظهر و در آیینی، ضمن تجلیل از  خدمات و تلاشهای استاد پیش کسوت دانشگاه صنعتی اصفهان جناب آقای دکتر بصیری، مزرعه شرودان که توسط ایشان به دانشگاه اهدا شده است به نام ایشان تغیر نام داده شود و بدین وسیله تنها گوشه ای از زحمات  و خدمات این بزرگوار جبران گردد.

دکتر مهدی بصیری عضو هيات علمي دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 1358 می باشد. در ذیل تنها به گوشه ای از خدمات و تلاشهای ایشان اشاره شده است
•    59-61: رئيس دانشكده كشاورزي
•    67-68: معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي
•    66-68: مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشكده كشاورزي
•    70-72: معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي
•    72-74: مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشكده كشاورزي
•    73-77: معاون پژوهشي دانشكده منابع طبيعي
•    89: تا كنون.رئيس انجمن مرتعداري ايران
•    89: تا كنون مدير مسئول مجله مرتع
•    90: تاكنون -مدير مسئول مجله اكولوژي كاربردي
•    72: تاكنون .عضو هيات موسس و هيات مديره جمعيت پيام سبز

تحت نظارت وف ایرانی