رفتن به محتوای اصلی
x

مسابقه فوتسال بین تیم دانشجویان و تیم کارکنان دانشکده مهندسی منابع طبیعی

 

جهت افزایش روحیه نشاط در دانشکده منابع طبیعی  یک مسابقه فوتسال بین تیم دانشجویان و تیم کارکنان دانشکده مهندسی منابع طبیعی متشکل از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده در روز دوشنبه مورخ 31 خرداماه 1400 در سالن تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد و در پایان تیم دانشجویان با اختلاف ۲ گل (5-3) برنده شدند.

12

 

تحت نظارت وف ایرانی