رفتن به محتوای اصلی
x

مدلسازی توسعه اکوتوریسم در راستای هم افزایی گردشگری و حفاظت با رویکرد دینامیک سیستمی

1

 

تحت نظارت وف ایرانی