رفتن به محتوای اصلی
x

عضويت هيات علمی جوان دانشکده مهندسی منابع طبیعی در شورای پژوهش و فناوری محيط زيست

 

طي حكمی از سوی مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، جناب آقای دكتر محسن احمدی به عنوان عضو جديد شوراي پژوهش و فناوری اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان انتخاب گرديد.

آقاي دكتر احمدی جوان ترين عضو هيات علمی گروه محيط زيست دانشكده مهندسی منابع طبيعی است. زمينه های تحقيقاتی ايشان عبارتند از اکولوژی حفاظت، مدلسازی اکولوژیکی، جغرافیای زیستی، توزیع تنوع زیستی و فیلوژنی و اکولوژی تکاملی

همكاران دانشكده مهندسی منابع طبيعی از خداوند سبحان برای ايشان آرزوی موفقيت و بهروزی دارند.

1

 

تحت نظارت وف ایرانی