رفتن به محتوای اصلی
x

طرح برگزیده دانشگاهی در سال 1401: تولید ماهیان نر تتراپلویید قزل آلای رنگین کمان

طرح تحقیقاتی "تولید ماهیان نر تتراپلویید قزل آلای رنگین کمان" به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی در سال 1401 معرفی شد. هدف از اجرای این طرح، تولید ماهیان تریپلویید یا عقیم قزل آلای رنگین کمان به صورت غیرمستقیم برای حمایت از عرضه ماهیان در اوزان بالا (بیش از 2 تا 3 کیلوگرم) جهت تامین نیاز رو به رشد بازار داخلی و نیز تقویت بنیه صادراتی کشور خصوصاً در بازارهای منطقه ای، روسیه و حاشیه خلیج فارس بود. در گذشته تمامی نیاز کشور به بچه ماهیان تریپلویید از طریق واردات با خروج مقادیر قابل توجه ارز صورت می گرفت. با اجرای این طرح، قابلیت تامین نیاز کشور به طور کامل فراهم شد. این طرح با حمایت شرکت آبزی نگین شایان فریدونشهر به عنوان بزرگترین واحد تولیدکننده تخم چشم زده قزل آلا در کشور در طی سالهای 1398 الی 1401 در قالب رساله دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته تکثیر و پرورش آبزیان، سرکار خانم مهندس هاجرسادات طباطبایی پزوه به انجام رسید. راهنمایی این رساله بر عهده دکتر سالار درافشان و مشاوره آن توسط سرکارخانم دکتر فاطمه پیکان حیرتی، جناب آقای دکتر مجید طالبی و جناب آقای پروفسور Tillmann Benfey از دانشگاه نیوبرانزویک کانادا به انجام رسید. با انجام این تحقیق، بخش دیگری از زنجیره ارزش تولید ماهیان سردآبی در راستای نیل به اقتصاد دانش بنیان و در راستای تامین امنیت غذایی در داخل کشور تکمیل گردید.

1523

 

تحت نظارت وف ایرانی