رفتن به محتوای اصلی
x

دوشنبه ورزشی دانشکده منابع طبیعی

به همت مرکز تربیت بدنی دانشگاه و هماهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده منابع طبیعی، دانشجویان دانشکده در روز دوشنبه مورخ 14/09/1401  در جلوی درب ورودی دانشکده منابع طبیعی یک دورهمی ورزشی داشتند و فوتبال دستی، دارت بازی کردند و طناب زدند. دانشجویان برتر به این قرار بودند:

 فوتبال دستی پسران: امیر حسین معصوم­زاده و نوید سهیلی پور

فوتبال دستی دختران: مریم جوانبخت و زهرا رشیدی                             

دارت پسران: امیر حسین بهمنی

دارت دختران: الهه پورمحراب

طناب زنی پسران: مهدی تیموری

طناب زنی دختران: مریم جوانبخت

1234

 

تحت نظارت وف ایرانی