رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه همفكري با مسئولين آب منطقه اي استان اصفهان در مورد همكاري هاي علمي و پژوهشي

جلسه همفكري با مسئولين آب منطقه اي استان اصفهان در مورد همكاري هاي علمي و پژوهشي

پيروي دعوت از مسئولين آب منطقه اي استان اصفهان، بازديد از امكانات دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان در تاريخ 5 آبان 1400 توسط سه تن از مسئولين آب منطقه اي استان اصفهان انجام پذيرفت. طي جلسه‌اي كه در ادامه در محل سالن جلسات دانشكده منابع طبيعي با حضور مهمانان و اعضاي هيات رييسه، مديران گروه هاي آموزشي و تني چند از اعضاي هيات علمي دانشكده به مدت دو ساعت برگزار گرديد مهمترين موضوعات همكاري دو طرف مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در ابتداي جلسه جناب آقاي دكتر ميرغفاري، رياست دانشكده ضمن عرض خوشامدگويي به ميهمانان، بر ابراز تمايل دانشكده در جهت انجام همكاري هاي علمي و پژوهشي در راستاي ايفاي نقش مسئوليت‌هاي اجتماعي دانشگاه تاكيد كردند و به معرفي همكاران، حوزه هاي اصلي قابل برنامه ريزي بويژه در قالب پارساهاي تقاضا محور و انجام پروژه هاي كاربردي از طريق مركز تحقيقات منابع طبيعي و محيط زيست دانشكده منابع طبيعي پرداختند.

در اين جلسه آقايان دكتر رائيجيان، معاون برنامه ريزي، دكتر ابراهيمي، معاون مالي و پشتيباني نيروي انساني و مهندس يوسفيان، رييس تحقيقات كاربردي آب منطقه اي استان اصفهان كه ميهمان دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان بودند بر لزوم همكاري هاي علمي بويژه در مورد مسائل و مشكلات آب استان و حوضه آبريز گاخوني تاكيد و ايفاي نقش دانشگاه به عنوان يك بازوي علمي قوي در راستاي نقش آفريني به عنوان يكي از دانشگاه هاي برتر منطقه در حل مشكلات اصلي ملي و بويژه استان اصفهان كردند.

در ادامه اعضاي هيات رييسه، مديران گروه هاي آموزشي و تني چند از اعضاي هيات علمي دانشكده به معرفي زمينه هاي مطالعاتي و ظرفيت هاي همكاري و ارتباط هم افزا با آب منطقه اي استان اصفهان بويژه در مورد استفاده از فناوري هاي سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافيايي و تكنيك هاي تصميم گيري، گردشگري با محوريت آب، پايش و مديريت آلودگي آب، قابليت مديريت و احياي رودخانه زاينده رود و تالاب بين المللي گاوخوني و ... پرداختند.

مقرر گرديد جلسه بعدي پيرامون موضوعات كاري با محوريت منابع آب استان اصفهان با حضور نمايندگان مركز تحقيقات منابع طبيعي و محيط زيست دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان در محل سالن جلسات آب منطقه اي استان اصفهان برگزار گردد تا بصورت هدفمند و عملگرايانه برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت همكاري بين دو طرف انجام پذيرد.

12

 

تحت نظارت وف ایرانی