رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه معارفه دانشجويان ورودي 98 گروه محيط زيست با حضوراعضاي هيات علمي گروه و معاون آموزشي دانشكده

 

جلسه معارفه دانشجويان ورودي 98 گروه محيط زيست با حضوراعضاي هيات علمي گروه و معاون آموزشي  دانشكده در محل سالن سمينار دانشكده با حضور پرشور دانشجويان برگزار گرديد. در اين جلسه ابتدا اساتيد به معرفي خود و گپ و گفت خودماني با دانشجويان پرداختند و در ادامه دانشجويان نظرات و انتقادات خود در مورد موضاعت علمي و فرهنگي دانشكده پرداختند. جلسه در انتها با گرفتن عكس دسته جمعي در مقابل ساختمان دانشكده پايان پذيرفت.

 

تحت نظارت وف ایرانی