رفتن به محتوای اصلی
x

تفاهم نامه همكاری بین مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاس ماهیان دریای خزر و دانشگاه صنعتی اصفهان

در راستای اجرای بخشنامه شماره 131252 مورخ 14 دی ماه 1398 ریاست محترم جمهوری و ابلاغیه شماره 3102/020 مورخ 1399/2/16وزیر محترم جهاد کشاورزی برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان در راستای ارتقاء توان تولید و خدماتی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش میزان وابستگی به خارج از کشور، اجرای تفاهم‌نامه همکاری علمی تحقیقاتی بین دانشكده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان و مؤسسه تحقيقات بين‌المللی تاس‌ماهيان دريای خزر در جلسه غیر حضوری در روز سه شنبه ۴ آذر 1399 به طور رسمی اعلام گردید.

همکاری در فعاليت‌هاي پژوهشي به منظور شناخت بهتر بوم‌سازگان درياي خزر به ویژه عوامل زیستی و غیر زیستی مؤثر بر ذخایر ماهيان خاوياري و ارتقای سطح دانش آبزی پروری ماهيان خاوياري در مزارع آبزی پروری از طریق هم‌افزایی توانمندی‌ها، تجارب و دانش فنی به منظور ایفای نقش اساسی در صنعت آبزی پروری کشور و در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید از جمله اهداف این تفاهم نامه است.

1

2

این جلسه با حضور جناب آقای دکتر سلطانی رئيس محترم دانشكده منابع طبيعي و معاونین و تعدادی از همکاران هیئت علمی و جناب آقای دکتر عليرضا شناور ماسوله رئیس محترم مؤسسه تحقيقات بين‌المللی تاس‌ماهيان دريای خزر و مدیران بخش‌های مختلف موسسه برگزار شد و توانمندی‌ها و زمینه‌های تخصصی مورد نظر برای همکاری های مشترک پژوهشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  لزوم هم افزایی قابلیت های پژوهشی و آموزشی طرفین در جهت اثرگذاری و تحقق اهداف مشترک در زیست بوم دریای خزر و حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری و نیز توسعه پایدار آبزی پروری ماهیان خاویاری مورد تأکید قرار گرفت.

3

با توجه به اهمیت مطالعات آلودگی محیط زیست در دریای خزر و تجربیات موجود در دو موسسه، انجام پروژه مشترک با موضوع ارزیابی آلاینده های زیستگاه ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر بعنوان اولین گام برای اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه مورد توافق طرفین قرار گرفت.

457

 

تحت نظارت وف ایرانی