رفتن به محتوای اصلی
x

تعيين ظرفيت چرا با استفاده از داده هاي زميني و سنجش از دور در مراتع زاگرس جنوبي (منطقه مورد مطالعه: استان كهگيلویه و بویراحمد)

1

 

تحت نظارت وف ایرانی