رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری نشست های علمی دانشکده منابع طبیعی با مدارس استان اصفهان

پیرو اطلاع رسانی دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه در رابطه با جایزه زمین که هر ساله توسط بنیاد زمین در ژنو سوییس برگزار می شود و درخواست از دانشکده  منابع طبیعی برای همکاری با دبیرستان های شهرستان های اصفهان در راستای اشاعه فرهنگ و ایجاد انگیزه و ایده پردازی در زمینه حفظ طبیعت و محیط زیست، سلسله جلسات سخنرانی و نشست های علمی با همکاری اعضای هیات علمی دانشکده برگزار شده است. این جلسات تا کنون در حوزه های آلودگی هوا، پسماند و فاضلاب و گیاهان دارویی با همکاری دبیرستان فرزانگان امین خمینی شهر از مجموعه سازمان پرورش استعدادهای درخشان برگزار شده است و در آینده نیز در سایر بخش های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست ادامه خواهد داشت. امید است با برگزاری این نشست ها علاوه بر ایجاد کانال ارتباطی موثر دانشکده با مجموعه آموزش و پرورش برای اشاعه فرهنگ حفظ منابع طبیعی، زمینه جذب دانش آموزان مستعد برای ادامه تحصیل در رشته های مرتبط با دانشکده نیز فراهم شود.

 

123

 

تحت نظارت وف ایرانی