رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی اثر ضد باکتریایی و میزان سمیت عصاره‌ی متانولی، عصاره‌ی آبی دود و نانوذرات نقره تولیدی از عصاره‌ی گیاه Stachys pilifera Benth بر فلور میکروبی دهان و دندان

1

 

تحت نظارت وف ایرانی