رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید نمایندگان منابع طبیعی استان از ایستگاه دفسی به مناسبت روز جهانی بیابان زدایی

طی بازدید معاون فنی و چهار نفر از نمایندگان منابع طبیعی استان اصفهان از ایستگاه بین المللی تحقیقاتی اكوسیستم های بیابان (DEFSI) در تاریخ 30 خرداد ماه 1403، هماهنگی های لازم جهت همکاری های بیشتر با دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور استفاده بهینه از داده‌ها و تجهیزات ایستگاه و انجام تحقیقات کاربردی مشترک صورت پذیرفت.

در جلسه ای که در ادامه بازدید با حضور نمایندگان منابع طبیعی استان اصفهان، هیات رییسه دانشکده مهندسی منابع طبیعی، مدیران گروه های آموزشی و مسئول اجرایی دفسی به مناسبت روز جهانی بیابان زدایی برگزار شد مقرر گردید اقدامات و هماهنگی های لازم برای هم افزایی در انجام  مطالعات کاربردی در حیطه منابع طبیعی استان و بویژه مقابله با بیابان زایی انجام پذیرد.

در این دیدار صمیمانه که با حضور آقایان مهندس مهدی عالیپور و مهندس جواد رشیدی و  خانم ها دکتر لیلا بخشنده مهر، مهندس اعظم محمدی و مهندس الهام جان ولی  از منابع طبیعی استان در سالن جلسات دانشکده مهندسی منابع طبیعی برگزار شد اعضا به بیان ایده ها، امکانات تحقیقاتی و توانمندی های آموزشی و پژوهشی دو طرف در راستای هم افزایی در کمک به حل مشکلات منابع طبیعی استان پرداختند. 

ایستگاه بین المللی تحقیقاتی اكوسیستم های بیابان (دفسی) با همکاری دفتر همکاری های علمی و بین المللی و دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان و مؤسسهجغرافیاواكولوژیشیجیانگاز آکادمی علوم کشور چین از سال 1398 در اراضی شمال شرق دانشگاه صنعتی اصفهان احداث شده است. ایستگاه دفسی از نوع ایستگاه‌های هواشناسی- اکولوژیک است که اطلاعات مختلف آب و هوا و خاک را بصورت برخط ثبت می‌کند. با راه اندازی نخستین ایستگاه تحقیقاتی اكوسیستم های بیابان در دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران به شبكه مطالعات اقلیمی اكولوژی خاورمیانه، آسیای مركزی، چین و قاره آفریقا پیوسته است. قرار است در آینده نزدیک این ایستگاه تحقیقاتی به مرکز تحقیقاتی تبدیل شود و راهبری دیگر ایستگاه های کشور در این زمینه را انجام دهد.


 

تحت نظارت وف ایرانی