رفتن به محتوای اصلی
x

بازديد ميدانی از تالاب بين المللی گاوخونی در آستانه روز جهانی تنوع زيستی

بازديد ميدانی از تالاب بين المللی گاوخونی، به مناسبت روز جهانی تنوع زيستی با هماهنگی اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان و با حضور دانشجويان ورودی 1398 و اساتيد گروه محيط زيست دانشكده مهندسی منابع طبيعی، روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 20 و 21 ارديبهشت 1401 انجام شد.

در اين دوره دو روزه دانشجويان از نزديك با موقعيت و مشخصات ايستگاه‌ هيدرومتری ورزنه و ايستگاه برخط پايش كيفيت آب شاخ‌كنار آشنا شدند و در محدوده دلتای رودخانه زاينده رود، مهارت‌های ميدانی آموخته در زمينه های مختلفی همچون سرشماری پرندگان، پايش كميت و كيفيت آب، پايش زيستی و كار با تجهيزات و نرم افزارهای سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايی را تمرين كردند.

سه نفر از اعضای هيات علمی گروه محيط زيست دانشكده مهندسی منابع طبيعی شامل دكتر محمودرضا همامی، سعيد پورمنافی و محمد نعمتی ورنوسفادرانی به همراه آقای مهندس اردشير خسروی در اين دوره حضور داشتند و ضمن تبيين خدمات بوم شناختی بی بديل تالاب و آموزش مهارت های ميدانی، از دانشجويان خواستند تا با شناختی درست و با عظمی مصمم‌ تر از گذشته به حفاظت از تنوع زيستی بويژه در تالاب بين المللی گاوخونی به عنوان نگين پرفروغ فلات مركزی ايران بپردازند.

در اين دوره علاوه بر مصاحبه با فعالان طبيعت گردی و بوم گردی ورزنه، همچون مصاحبه با آقای رضا خليلی ورزنه، بازيد ميدانی از اماكن بوم گردی و ديگر امكانات گردشگری محلي تالاب همچون اقامتگاه بوم گردی چاپاكر، مجموعه گردشگری پاريگ (تپه های ماسه ای ورزنه) و ارگ قورتان انجام شد.

134567

 

تحت نظارت وف ایرانی