رفتن به محتوای اصلی
x

بازديد دانشجويان گروه مرتع و آبخيزداری از تالاب بين المللی گاوخونی

 

پلایاهای ایران به علت تنوع تیپ های مختلف ژئومرفولوژی مورد توجه هموطنان و توریست های خارجی می باشد. پلایای ورزنه که در شرق استان اصفهان قرار گرفته بخش اصلي تالاب بين المللی گاوخونی و یکی از مناطقی است که مقصد گردشگران داخلی و خارجی فراوانی را به خود اختصاص داده است. از میان تیپ های مختلف پلایا، تیپ کویر علیرغم اینکه تقریبا فاقد حیات جانوری و گیاهی می باشد اما از نظر اقتصادی، استحصال انرژی های نو، گردشگری طبیعی و گردشگری سلامت دارای قابلیت های فراوان نهفته است که پیش بینی می گردد در آینده نه چندان دور انسان به اهمیت آنها بیشتر پی ببرد. در ذیل نمونه عکس هایی از بازدید دانشجويان گروه مرتع و آبخيزداری دانشكده مهندسی منابع طبيعی مربوط به بازديد ميدانی درس ژئومرفولوژی و قابلیت های بیابان ارائه شده است.

12457

 

تحت نظارت وف ایرانی