رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب مدير جديد گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده مهندسی منابع طبیعی

 

طي حكمي از سوی رياست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان، جناب آقای دكتر رضا مدرس به عنوان مدير گروه مرتع و آبخیزداری دانشكده مهندسی منابع طبيعی منصوب گرديد.

همچنين رياست محترم دانشگاه طي حكم جداگانه ای از زحمات صادقانه و خدمات مؤثر و ارزشمند جناب آقای دكتر رضا جعفری در دوره مسئوليت مديريت گروه مرتع و آبخیزداری دانشكده مهندسی منابع طبيعی تشكر و قدردانی كردند.

همكاران دانشكده مهندسی منابع طبيعی از خداوند سبحان برای ايشان آرزوی موفقيت و بهروزی دارند.

تحت نظارت وف ایرانی