رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب جناب آقای دكتر بشری به عنوان مشاور اتحاديه انجمن های علمی دانشجويی منابع طبيعی كشور

 

طي حكمي از سوی مدير كل پشتيباني امور فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، جناب آقای دكتر حسين بشري، دانشيار گروه مرتع و آبخیزداری دانشكده مهندسی منابع طبيعی به عنوان مشاور اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي منابع طبيعي كشور منصوب گرديد.
همكاران دانشكده مهندسی منابع طبيعی از خداوند سبحان برای ايشان آرزوی موفقيت و بهروزی دارند.

1

 

تحت نظارت وف ایرانی