رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب جناب آقای دكتر اميدوار فرهاديان به سمت سرپرست تحصيلات تكميلی دانشكده مهندسی منابع طبيعی

 

طي حكمي از سوي رياست محترم دانشگاه صنعتي اصفهان، جناب آقاي دكتر امیدوار فرهادیان به سمت سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي منابع طبيعي منصوب گرديد.

همچنين رياست محترم دانشگاه طي حكم جداگانه اي از زحمات صادقانه و خدمات مؤثر و ارزشمند جناب آقاي سيد عليرضا موسوي در دوره مسئوليت  سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي منابع طبيعي تشكر و قدرداني كردند.

همكاران دانشكده مهندسي منابع طبيعي از خداوند سبحان براي ايشان آرزوي موفقيت و بهروزي دارند.

تحت نظارت وف ایرانی