رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب جناب آقاي دكتر رضا جعفري به سمت معاون آموزشي دانشكده مهندسي منابع طبيعي

 

طي حكمي از سوي رياست محترم دانشگاه صنعتي اصفهان، جناب آقاي دكتر رضا جعفري به سمت معاون آموزشي دانشكده مهندسي منابع طبيعي منصوب گرديد.

همچنين رياست محترم دانشگاه طي حكم جداگانه اي از زحمات صادقانه و خدمات مؤثر و ارزشمند جناب آقاي دكتر سالار درافشان در دوره مسئوليت معاونت آموزشي دانشكده مهندسي منابع طبيعي تشكر و قدرداني كردند.

همكاران دانشكده مهندسي منابع طبيعي از خداوند سبحان براي ايشان آرزوي موفقيت و بهروزي دارند.

تحت نظارت وف ایرانی