رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه پارساها در ایرانداک

به نام خدا

                                 

با سلام و احترام

به استحضار مي‌رساند در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 8/11/1399 براساس تمهيدات و برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده در دانشگاه در رابطه با اجرايي كردن تمام مراحل تبصره ۹ قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوبه مجلس شوراي اسلامي و همچنين ماده 6 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب هيات وزيران، مقرر شد تمام مراحل مشابهت‌يابي، ثبت و بارگذاري پيشنهاده و گزارش پارساهاي فاقد طبقه‌بندي در ايرانداك انجام گيرد. بر اين اساس دانشجويان تحصيلات تكميلي در فرايند از پيشنهاده تا دفاعيه پايان‌نامه/رساله خود لازم است مراحل چهارگانه زير را انجام داده و استادان محترم راهنما و تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها لازم است نظارت و همكاري لازم را در اين خصوص به عمل آورند.

 1. همانندجويي از پيشنهاده پارسا در سامانه همانندجو (https://tik.irandoc.ac.ir/)

بعد از تنظيم و اصلاحات اوليه پيشنهاده پارسا (در مرحله ثبت درخواست در گلستان):

 • 1-1- دانشجو لازم است در حضور استاد راهنما با مراجعه به سامانه همانندجو، از پيشنهاده پارسا همانندجويي به عمل آورده از نتيجه كل همانندجويي پرينت گرفته و هامش تاييد استاد راهنما را در ذيل آن اخذ كند.
 • 1-2- يك نسخه از فايل جزئيات همانندجويي بايد در اختيار استاد راهنما قرار گيرد.
 • 1-3- دانشجو بايد پرينت گواهي (نتيجه كل) همانندجويي مورد تاييد استاد راهنما را اسكن و به همراه پيشنهاده در طي فرايند تصويب پيشنهاده پارسا در سيستم گلستان بارگذاري كند و پرينت آن را به كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل دهد.
 • 1-4- سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده فقط در صورت وجود نتيجه كل همانندجويي مورد تاييد استاد راهنما (بارگذاري آن در سيستم گلستان)، مي تواند پيشنهاده را به تصويب نهايي برساند.
 • 1-5- هزينه اولين همانندجويي توسط استاد راهنما پرداخت مي شود (كه از طريق پژوهانه استاد راهنما قابل اخذ است). درصورت تامين اعتبار همانندجويي از طريق دانشگاه، هزينه مذكور از آن طريق پرداخت و از سهميه استاد كم خواهد شد. در صورت نياز به تكرار همانندجويي، هزينه آن بر عهده دانشجو است.
 • نكته مهم: همانندجويي از پيشنهاده پارساهاي طبقه بندي شده لازم نبوده و مجاز نيست.   
 1. ثبت و بارگزاري پيشنهاده پارسا در سامانه ايرانداك (https://sabt.irandoc.ac.ir//)

بعد از تصويب موفقيت آميز پيشنهاده پارسا و انجام اصلاحات:

 • 2-1- دانشجو ملزم است پيشنهاده پارسا را در سامانه ايرانداك ثبت و بارگذاري كرده و كد رهگيري دريافت كند. همچنين گواهي ثبت پيشنهاده از ايرانداك را دريافت و يك كپي از آن را به همراه كد رهگيري به كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل دهد.
 • 2-2- دانشكده با مراجعه به ايرانداك اطلاعات وارد شده را بررسي و تاييد نمايد (توصيه مي شود اين عمل توسط استاد راهنما انجام شود).
 • 2-3- دانشكده ملزم است در طي مراحل بررسي درخواست دفاع از پارسا كد رهگيري ايرانداك را در سيستم گلستان وارد كند. به پارساي بدون كد رهگيري پيشنهاده، اجازه دفاع داده نشود (تا مادامي كه محل ثبت آن در گلستان مشخص نشده، دانشجو موظف است گواهي ثبت پيشنهاده از ايرانداك را در طي فرايند درخواست دفاع از پارسا در سيستم گلستان بارگذاري كرده و كد رهگيري را بصورت هامش در گلستان ثبت نمايد).
 • نكته مهم: پيشنهاده پارساهايي كه طبقه بندي شده محسوب مي شوند نبايد در ايرانداك وارد شوند. براي اين دسته از پارساها كد 9876543 در گلستان وارد مي شود.
 1. همانندجويي از گزارش پارسا در سامانه همانندجو (https://tik.irandoc.ac.ir/)

قبل از برگزاري دفاع از پارسا:

 • 3-1- دانشجو لازم است در حضور استاد راهنما با مراجعه به سامانه همانندجو، از كل گزارش پارسا همانندجويي به عمل آورده، از نتيجه كل همانندجويي پرينت گرفته و هامش تاييد استاد راهنما را در ذيل آن اخذ كند.
 • 3-2- يك نسخه از فايل جزئيات همانندجويي بايد در اختيار استاد راهنما قرار گيرد.
 • 3-3- دانشجو بايد اسكن نتيجه كل همانندجويي مورد تاييد استاد راهنما را در طي فرايند درخواست دفاع از پارسا در سيستم گلستان بارگذاري كرده و پرينت آن را به كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل دهد.
 • 3-4- سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده فقط در صورت بارگذاري نتيجه كل همانندجويي مورد تاييد استاد راهنما در سيستم گلستان، مي تواند اجازه دفاع از پارسا را  صادر نمايد.
 • 3-5- هزينه اولين همانندجويي توسط استاد راهنما پرداخت مي شود (كه از طريق پژوهانه استاد راهنما قابل اخذ است). درصورت تامين اعتبار همانندجويي از طريق دانشگاه، هزينه مذكور از آن طريق پرداخت و از سهميه استاد كم خواهد شد. در صورت نياز به تكرار همانندجويي، هزينه آن بر عهده دانشجو است.
 • نكته مهم: همانندجويي پارساهاي طبقه بندي شده لازم نبوده و مجاز نيست.
 1. ثبت و بارگزاري پارسا در سامانه ايرانداك (https://sabt.irandoc.ac.ir//)

بعد از دفاع موفقيت آميز و انجام اصلاحات و تاييد استاد راهنما و دانشكده:

 • 4-1- دانشجو بايد مشخصات پارسا را در سامانه ايرانداك ثبت و آن را بارگذاري كرده و كد رهگيري دريافت كند. سپس كد رهگيري به كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده داده شود.
 • 4-2- دانشكده با مراجعه به ايرانداك اطلاعات وارد شده را بررسي و تاييد نمايد (توصيه مي شود اين عمل توسط استاد راهنما انجام شود).
 • 4-3- دانشكده ملزم است قبل از تاييد فارغ التحصيلي دانشجو در سيستم گلستان، كد رهگيري ايرانداك را در سيستم گلستان وارد كند.
 • نكته مهم: پارساهايي كه طبقه بندي شده محسوب مي شوند نبايد در ايرانداك وارد شوند. براي اين دسته از پارساها كد 1234567 در گلستان وارد مي شود.

تحت نظارت وف ایرانی