رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه در خصوص کارورزی

        با توجه به انعقاد تفاهم نامه دانشگاه صنعتي اصفهان با شركت ايران تلنت كوچ به منظور ايجاد سامانه متمركز فرايند كارآموزي دانشگاه صنعتي اصفهان و پيوستن شركتها و دانشجويان به سامانه مذكور و همچنين ثبت فرصتهاي كارآموزي، اقدامات زير از فرودين ماه 1400 تا به امروز توسط شركت تلنت كوچ صورت گرفته است.
  • برقراري 300  تماس تلفني با شركتهاي فعال در استان اصفهان و معرفي سامانه كارآموزي دانشگاه صنعتي اصفهان
  • - ايجاد 241 ظرفيت كارآموزي جديد براي دانشجويان جهت دوره كارآموزي تابستان 1400
  • - ثبت 42 فرصت كارآموزي براي دوره كارآموزي تابستان 1400
  • - ثبت 77 فرصت كاري در سامانه اشتغال دانشگاه صنعتي اصفهان
  • - ثبت نام 41 شركت در سامانه كارآموزي دانشگاه صنعتي اصفهان
  • دانشجويان عزيز بويژه دانشجوياني كه واحد كارآموزي دارند مي توانند در سامانه كارآموزي دانشگاه صنعتي اصفهان به آدرس: https: / / iut.talentcoach.ir  ثبت نام كنند.

تحت نظارت وف ایرانی