رفتن به محتوای اصلی
x

ارزیابی پتانسیل تصاویر ماهواره ای در پایش برخی از پارامترهای کیفیت آب و بهینه سازی مکان ایستگاه های پایش در تعدادی از رودخانه های اصلی استان خوزستان

1

 

تحت نظارت وف ایرانی