رفتن به محتوای اصلی
x

سنجش از دور RS & GIS

Level begin

مجهز به سیستم های رایانه دارای نرم افزارهای تخصصی در زمینه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیائی که بخش عملی دروس مختلف مربوط به دو گروه مرتع و آبخیزداری و محیط زیست  در آن برگزار می شود.

تحت نظارت وف ایرانی