رفتن به محتوای اصلی
x

آب و خاك

Level begin

مجهز به وسایل و دستگاههای  مخصوص اندازه گیری پارامترهای مختلف آب و خاک می باشد ازجمله این وسایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سانتریفیوژ، دستگاه MWD،   هود شیمیائی، سری الک خاکشناسی، EC متر، pH متر، شیکر صفحه ای، شیکر فاسکی، پمپ خلاء، رنگ سنج، هات پلیت، فیلم فوتو متر، آون، همزن برقی، دستگاه   (کلدال)، انواع ترازو، انواع مواد شیمیائی و انواع شیشه آلات مورد نیاز.

تحت نظارت وف ایرانی