رفتن به محتوای اصلی
x

كارتوگرافي

Level begin

دارای دستگاههای مختلف مربوط به نقشه برداری و تفسیر عکس های هوائی و همچنین آرشیوی از نقشه ها و عکس های هوائی مورد نیاز در انجام پروژه های آموزشی و پژوهشی می باشد . 

تحت نظارت وف ایرانی