رفتن به محتوای اصلی
x

فیتوشیمی

Level begin

این آزمایشگاه در پاییز سال 1379 جهت ارایه عملیات درس فیتوشیمی که از دروس اصلی دانشجویان کارشناسی ارشد مرتع داری گرایش گیاهان دارویی است؛ راه اندازی گردید. هدف از راه اندازی این آزمایشگاه برقراری امکان گرفتن اسانس و عصاره از گیاهان مختلف دارویی و صنعتی می باشد. در این آزمایشگاه پس از تجهیز آن، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که در راستای کار بر روی مواد موثره گیاهان تزهای خود را تعریف می نمایند بستر مناسب خواهد شد. در آزمایشگاه امکاناتی از قبیل هود شیمیایی، آسیاب آزمایشگاهی، یخچال، ستهای سوکسوله و کلونجر و انواع شیشه های مدرج پیش بینی شده است.

عبدالله نوروزي
مرتع و آبخيزداري
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
+983133911026

تحت نظارت وف ایرانی